Virksomhetsbegrepet – skillet mellom næring og lønn

bilde av journalist, som illustrasjon til bloggpost om virksomhetsbegrepet

Virksomhetsbegrepet er ikke definert i loven. Det er innarbeidet gjennom rettspraksis. Vi forklarer nærmere.

Skatteloven sier at alle fordeler du har via virksomhet er skattepliktig, på samme måte som fordeler via arbeid eller kapital.

Se vår guide om skillet mellom arbeidstaker og næringsdrivende (Pluss)

Virksomhetsbegrepet definert

Ifølge Skattelovens paragraf 5-30 er virksomhet

  • omsetning av varer eller gjenester,
  • realisering (salg) av andre formuesobjekter (gjenstander),
  • avkastning av kapital i virksomheten.

NB! Det siste punktet er i vår sammenheng aktuelt bare for aksjeselskap, fordi innehavere av enkeltpersonforetak blir beskattet av hele overskuddet uansett, og av eventuell formue på innehaverens person.

Virksomhetsbegrepet er ikke definert i lovverket, men er fastsatt gjennom langvarig rettspraksis.

Grunnvilkårene for virksomhet

Du kjenner kanskje igjen grunnvilkårene for at det du driver med skal kunne kalles virksomhet:

  • Tar sikte på en viss varighet og har et visst omfang,
  • drives for egen regning og risiko,
  • er egnet til å gi overskudd.

Og hvis du driver virksomhet, innebærer det plikter.

Dette er ikke virksomhet

  • Ikke-økonomisk aktivitet (hobby)
  • Lønnsinntekt (som innebærer arbeidsgiveravgift).
  • Kapitalinntekt fra passiv kapitalforvaltning.
  • Tilfeldig inntekt, som ikke gir fradrag.

Se Skatteetatens veiviser for å finne ut om du er næringsdrivende eller arbeidstaker.

Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

[Guide] Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skattemyndighetene stiller krav til næringsvirksomhet. Hvis du ikke oppfyller disse, er du kanskje skattemessig sett lønnsmottaker. Du kan også snu det på hodet: Du må passe på at næringsdsrivende som sender fakturer din bedrift faktisk er næringsdrivende – og ikke lønnsmottakere i skattemessig forstand. Jeg har hørt flere eksempler på folk som tror de er næringsdrivende,…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Etter at du har startet enkeltpersonforetak

Her viser vi deg hva du bør gjøre etter at du har startet et enkeltpersonforetak. Det er nå jobben begynner og det er lurt å starte med denne artikkelen. Ta kontakt med skattekontoret og få ordnet med forskuddsskatt (4 ganger/år). Det er skattekontoret som beregner forskuddsskatten, mens skatteoppkreveren sørger for å få den inn. Merk!…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Fradrag for nystartede bedrifter

Nettopp startet et lite foretak? Du får fradrag, selv om du ikke har noen omsetning å snakke om ennå. La oss si at du starter et foretak i dag, for eksempel et enkeltpersonforetak. Du har planene klare for hvordan du skal nå kundene, og du har kanskje laget et budsjett som viser at omsetningen øker…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer