Vil forenkle mer for bedriftene i Norge

Bilde av kuleramme, illustrasjonsbilde til bloggpost om å forenkle mer

Regnskap Norge vil forenkle mer i regelverket for bedriftene i Norge, og foreslår blant annet mulighet for avvikende regnskapsår.

Gjennom Miniforetak er målet mitt å øke kunnskapen om viktig regelverk, muligheter og feller for enkeltpersonforetak og de minste aksjelselskapene.

Min oppgave er ikke å stå på barrikadene for nye endringer.

Det er det heldigvis andre som gjør.

Regnskap Norge, bransjeorganisasjonen for de autoriserte regnskapsførerne, er én av dem. Jeg har sett litt på deres prioriterte forslag til forenklinger for næringslivet. Forslagene ble presentert i bladet «Regnskap & Økonomi» like før jul.

Jeg har plukket fem forslag fra deres 10-punktsliste over hvordan de vil forenkle, ut fra hva som betyr mest for de minste bedriftene.

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

1) Kilometergodtgjørelse/diett

Regnskap Norge mener at det ville vært enklere om skattereglene harmonerte med statens reiseregulativ, slik at man unngår en skattepliktig differanse. Dette gjelder for eksempel kilometergodtgjørelse (for ansatte), der statens satser er høyere enn den skattefrie satsen.

Kommentar:

I vår reiseregningsmal i PLUSS (som vi oppdaterer i disse dager), har vi valgt å bruke de skattefrie satsene, slik at du som driver et lite aksjeselskap og sender reiseregning til det, ikke trenger å tenke på den skattepliktige differansen.

2) Merkostnader kost/losji/reise

Her vil Regnskap Norge ha enklere og mer oversiktlige regler. Regelverket er stort og uoversiktlig slik det framstår dag. Enklere regler vil gi enklere administrasjon og mindre hodebry.

Kommentar:

Dette har også sammenheng med reiseregninga og det å holde seg innenfor rammene og regelverket. Absolutt på sin plass med forenkling.

3) Oppgaveplikt for betaling til selvstendig næringsdrivende

Hvis du kjøper tjenester fra enkeltpersonforetak uten fast forretningssted, har du plikt til å rapportere dette. Gjør du ikke det, risikerer du å måtte betale tvangsmulkt. Regnskap Norge mener at dette gir en «merbelastning og kostnad som ikke står i forhold til det som avdekkes gjennom rappporteringsplikten».

Kommentar:

Dette regelverket tror jeg rett og slett mange ikke er klar over. Kjøper du tjenester fra denne typen leverandører? Og passer du på å rapportere dette? Hensikten er helt klart å avdekke useriøse leverandører, som sender fakturaer uten å rapportere dette til skattemyndighetene selv.

Slik dette fungerer i dag, kan du altså risikere å måtte betale tvangsmulkt for overtredelser andre kan tenkes å gjøre.

4) Registrering i merverdiavgiftsregisteret

Regnskap Norge mener at det må bli mulig å registrere virksomheten i merverdiavgiftsregisteret ved oppstart. Det vil si uten at du først må passere ei grense på 50 000 kroner i mva-pliktig omsetning i løpet av en viss periode.

Kommentar:

I Miniforetak PLUSS har vi en guide som forklarer hvordan bedriften blir registrert i mva-registeret. Det er ulike veier inn dit, og Regnskap Norge har et godt poeng når de hevder at regelverket er utfordrende å håndtere.

5) Forenkle mer med avvikende regnskapsår

Regnskapsførernes bransjeorganisasjon mener også at myndighetene kan forenkle mer ved å åpne for avvikende regnskapsår, slik at du som driver bedrift selv kan velge det mest hensiktsmessige tidspunktet for avslutning.

Kommentar:

Dette kan være aktuelt, for deg som for eksempel har høysesong om sommeren. Kanskje vil 31. august da være en naturlig dato for årsavslutning for din del.

Hva synes du kunne blitt enklere ved å drive en liten bedrift? Send meg gjerne en mail med dine synspunkter.

Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

Skepsis til én sats for merverdiavgift

Et ekspertutvalg foreslår at vi gradvis går fra flere mva-satser til én: 25 prosent. Forslaget møter motstand. Ekspertutvalget som i mai overleverte sitt forslag til finansminister Siv Jensen møter motbør. Forslaget fra ekspertutvalget er i korte trekk slik: Avvikle den reduserte satsen for matvarer.Innføre mva med lav sats (12 prosent) for varer og tjenester med…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kan ikke lenger legge pdf til EHF-fakturaen

Fra 1. januar 2020 kan du ikke legge ved en pdf-faktura med EHF-fila tagget som en «Commercial Invoice». Det er Regnskap Norge som skriver dette. Foreningen for regnskapsførere skriver også at mange regnskapsførere og deres kunder har basert seg på pdf-visning av fakturaen, i tillegg til sending av EHF (elektronisk handelsformat). EHF er lite lesevennlig,…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer