[Guide] De viktigste satsene for en liten bedrift

Se vår store oversikt over satser her. Den oppdateres etter hvert som nye satser blir justert. Her samler jeg de viktigste satsene for deg som driver en liten bedrift. Jeg har delt inn i det som er felles for enkeltpersonforetak og aksjeselskap, og det som er spesielt for hver enkelt type. Under hver enkelt sats…
Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Se også

Fradrag for reise- og diettkostnader i aksjeselskapet

Som ansatt i eget AS kan du bruke standardsatser for diett, nattillegg osv. når du er ute og reiser. Hvis du driver enkeltpersonforetak kan du ikke gjøre det. Da må du forholde deg til originalbilag og faktiske utgifter. Tilbake til AS: Vær oppmerksom på at det er forskjell på de skattefrie satsene og statens satser for…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Skattefri kjøregodtgjørelse – unngå skattebryderiet

Ansatt i eget AS? Husk skillet mellom skattefri sats for kjøregodtgjørelse og statens sats for kjøregodtgjørelse. Du unngår ekstra administrasjon og bryderi hvis du holder deg til den skattefrie satsen. Det er forskjell på statens generelle sats for kjøregodtgjørelse (4,03 kroner/km i 2021 og 2022), og den skattefrie satsen (3,50 kroner/km i 2021 og 2022).…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Reiseregning eller originalkvitteringer?

Som ansatt i eget AS kan du bruke reiseregning og skattefrie satser, akkurat som andre ansatte. Men er det hensiktsmessig? Vi har en reiseregningsmal for ansatte her på Miniforetak. Den kan du laste ned og bruke. Når du som ansatt er ute og reiser kan du få dekket utgiftene du legger ut for. Forutsetningen er…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss