Samvirkeforetak hvis dere vil drive sammen

Tre motedesignere driver samvirkeforetak.

Sist oppdatert 29.10.2022

Et samvirkeforetak gir lav risiko, og det er ingen krav til aksjekapital.

Loven om samvirkeforetak gjør denne selskapsformen atskillig mer aktuell for næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet sammen med andre. Lav risiko og beskatning er nøkkelord.

Samvirkeforetak som selskapsform ble lettere tilgjengelig etter at samvirkeforetak fikk sin egen lov for noen år siden.

Medlemsprinsipp

Betegnelsen samvirkeforetak innebærer at man driver noe sammen ut fra prinsippet om medlemskap, og er kjent fra store organisasjoner som Coop.

Men det er også mange små aktører som driver næring som samvirkeforetak, blant annet konsulentforetak, bygdeservice, omsorgs- og terapitjenester og barnehager.

Målet med denne typen foretak er brukernytte. I dette ligger det at overskudd fordeles blant brukerne på bakgrunn av omsetning gjennom foretaket.

Det er ingen eksterne investorer som krever avkastning på kapitalen de har skutt inn (som i et AS med eksterne eiere).

Det er enkelt og billig å etablere foretaket, og det er lett å gå inn og ut av det.

Samvirkeforetak er en god organiseringsform når du sammen med andre har som mål å oppnå noe gjennom virksomheten, og når målet ikke er avkastning på innskutt kapital.

Ikke krav om aksjekapital

Samvirkeforetak (SA) kan være et godt alternativ til aksjeselskap, etter som denne selskapstypen ikke stiller noe krav til innskutt kapital.

Samvirkeforetakene har mange av fordelene du har i et AS, blant annet at det er et eget skattesubjekt. Det vil si at overskuddet ikke blir beskattet med mer enn 23% (i skatteåret 2018) før medlemmene/eierne tar ut noe av det.

Det kan for eksempel være aktuelt for to eller flere enkeltpersonforetak å stifte et SA. Da vil formålet være å øke overskuddet i egen virksomhet.

8 ting å huske før dere starter samvirkeforetak

  1. Det må være minst to medlemmer, som er ansvarlige kun for innbetalt andel. Dermed kan det være aktuelt dersom du skal drive virksomhet med større risiko.
  2. I et SA er det krav om samhandel mellom medlemmene og åpent medlemskap. Det er imidlertid mulig å regulere muligheten til medlemskap gjennom vedtektene, gjennom å stille betingelser som må være saklig begrunnet.
  3. Registreringsplikt i Foretaksregisteret, og melding skal skje senest tre måneder etter at det er stiftet.
  4. Ikke regnskapsplikt hvis driftsinntektene er på under to millioner kroner. MEN: Bokføringsplikt er det uansett.
  5. Ikke revisjonsplikt hvis driftsinntektene er under fem millioner kroner.
  6. Det må tas inn i vedtektene hvordan et eventuelt overskudd skal fordeles på medlemmene.
  7. Begrenset ansvar overfor kreditorene, begrenset til medlemsinnskudd.
  8. Medlemsinnskuddet er ofte av symbolsk art, men samvirkeforetaket må sørge for forsvarlig egenkapital. Det er ingen spesifikk sum for dette, men foretaket skal kunne oppfylle forpliktelsene overfor kreditorene.

Samvirkeforetak skal levere “Selvangivelse for aksjeselskap mv.” (RF-1028) med vedlegg i forbindelse med årsoppgjøret.

Du kan lese mer om samvirkeforetak hos Samvirkesenteret.

Ingen konto hos Miniforetak ennå? Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

Kommentarer