Vekst i inntektene for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende hadde i 2019 ei gjennomsnittlig næringsinntekt på 277.000 kroner. Dette er en økning på tre prosent fra året før.

Det er Statistisk sentralbyrå som melder dette.

SSB skriver også at rundt 320.000 personer ble skattlagt for næringsinntekter i 2019. Det er et par tusen færre enn i 2018.

For nesten 4 av 10 av de selvstendig næringsdrivende var næringsinntekta hovedinntekt.

Dermed hadde litt over 6 av 10 selvstendig næringsdrivende sin hovedinntekt fra lønn, trygd og pensjoner.

Summa summarum: I 2019 hadde 117.000 personer i Norge sitt levebrød hovedsakelig fra enkeltpersonforetak.

Se statistikker hos Statistisk sentralbyrå

Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

Vekst i antall nye AS i den tøffeste koronaperioden

Koronakrisa la ingen demper på antall nyetablerte aksjeselskap i månedene april-juni 2020. Det var vekst i antall nye AS, men det ble startet færre enkeltpersonforetak. Ifølge ei pressemelding fra Statistisk sentralbyrå ble det startet 12 prosent flere aksjeselskap i andre kvartal 2020 enn tilsvarende kvartal i 2019. Slik starter du et aksjeselskap i 2020. Nedgang…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Færre konkurser enn i 2019

Det har vært færre konkurser så langt i år (utgangen av mai 2020) enn for tilsvarende periode i 2019. Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som melder dette. SSB pekte allerede i slutten av mars på at blant annet tiltak fra Skatteeetaten bidro til å redusere antall konkurser etter utbruddet av korona-viruset. Nå fastslår byrået at…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

4 av 10 enkeltpersonforetak startes av ei kvinne

Statistisk sentralbyrå publiserte nylig statistikken over etablerere i næringslivet. For 2018 viser statistikken blant annet dette: Enkeltpersonforetak Det er en liten nedgang i antall nye enkeltpersonforetak.Nedgangen er minst blant etablerere som er kvinner.40 prosent av ENK-ene ble startet av kvinner i 2018. Aksjeselskap (foreløpige tall) Det var en nedgang på knapt 8 prosent i nye…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer