Tolldokumenter: Oppbevaringstid redusert til fem år

Containere, som illustrasjon av artikkel om tolldokumenter

Oppbevaringstid for tolldokumenter er redusert fra ti til fem år, med virkning fra 1. februar 2021.

Det nye kravet gjelder også for dokumenter som er tolldeklarert før denne datoen.

Dermed kan du nå kaste grunnlagsdokumenter fra før 2016, uten å få svi for det ved en eventuell kontroll.

Oppbevaringstida for regnskapsmateriale ble redusert fra ti til fem år allerede i 2014, og nå gjelder reglene altså også for tolldokumenter.

At det har vært forskjell på oppbevaringstida, har gjort forenklingsarbeidet vanskeligere.

«Den manglende harmoniseringen har gjort at den reduserte oppbevaringstiden i bokføringsloven ikke har gitt tilsiktet forenklingseffekt, fordi deler av materialet må skilles ut for lenger oppbevaring.», skriver Regnskap Norge i ei pressemelding.

Akkurat som for regnskapsmateriale, kan bedrifter pålegges utvidet oppbevaringstid i forbindelse med kontroll fra tollmyndighetene.

Les mer hos Regnskap Norge.

Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

Husk 10 års oppbevaring av tolldeklarasjoner

Innberetter du innførsels-merverdiavgift? Skatteetaten minner om at det er ti års oppbevaringsplikt for tolldeklarasjoner og grunnlagsdokumenter til disse. Kan være lett å glemme når for eksempel krav til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon er redusert fra ti til fem år. Dette står i Tollforskriftens § 4-12-1 tredje ledd: For deklarasjoner etter tolloven § 4-20, § 4-23 og…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Reglene for oppbevaring av regnskapsmateriale

Sett deg inn i reglene for oppbevaring av regnskapsmateriale. Du finner dem her. Det er lenge siden det ble foreslått og vedtatt at oppbevaringstiden for regnskapsmateriale skulle reduseres fra ti til fem år. Nå er det omsider blitt lettere å kaste gamle og plasskrevende dokumentpermer. [toc] Kan pålegge mer enn fem års oppbevaringstid Fra 1.…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Slik kommer du i gang med papirløst regnskap

Du kan motta reiseregningen og andre utlegg fra ansatte uten papirbilag. Og du kan oppbevare bilag digitalt. Se hvordan du slutter å kaste bort tid og penger på papirbilag. I 2014 kom regelendringen som gjør at du kan la ansatte skanne papirbilagene og sende reiseregningen elektronisk uten originale papirkvitteringer. Dermed ble det papirløse regnskapet en mulighet.…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Klart for SAF-T

Fra 1. januar er det nye formatet for utveksling av regnskapsdata obligatorisk. SAF-T er en forkortelse for Standard Audit File Tax, som er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. Det har vært en overgangsordning i et par år, og vi har tidligere beskrevet det i artikkelen om regelendringer. Virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kan ikke lenger legge pdf til EHF-fakturaen

Fra 1. januar 2020 kan du ikke legge ved en pdf-faktura med EHF-fila tagget som en «Commercial Invoice». Det er Regnskap Norge som skriver dette. Foreningen for regnskapsførere skriver også at mange regnskapsførere og deres kunder har basert seg på pdf-visning av fakturaen, i tillegg til sending av EHF (elektronisk handelsformat). EHF er lite lesevennlig,…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer