Tolldokumenter: Oppbevaringstid redusert til fem år

Containere, som illustrasjon av artikkel om tolldokumenter

Sist oppdatert 18.03.2023

Oppbevaringstid for tolldokumenter er redusert fra ti til fem år, med virkning fra 1. februar 2021.

Det nye kravet gjelder også for dokumenter som er tolldeklarert før denne datoen.

Dermed kan du nå kaste grunnlagsdokumenter fra før 2016, uten å få svi for det ved en eventuell kontroll.

Oppbevaringstida for regnskapsmateriale ble redusert fra ti til fem år allerede i 2014, og nå gjelder reglene altså også for tolldokumenter.

At det har vært forskjell på oppbevaringstida, har gjort forenklingsarbeidet vanskeligere.

«Den manglende harmoniseringen har gjort at den reduserte oppbevaringstiden i bokføringsloven ikke har gitt tilsiktet forenklingseffekt, fordi deler av materialet må skilles ut for lenger oppbevaring.», skriver Regnskap Norge i ei pressemelding.

Akkurat som for regnskapsmateriale, kan bedrifter pålegges utvidet oppbevaringstid i forbindelse med kontroll fra tollmyndighetene.

Les mer hos Regnskap Norge.

Ingen konto hos Miniforetak ennå? Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

[Guide] Reglene for oppbevaring av regnskapsmateriale

Sist oppdatert 21.02.2023 Sett deg inn i reglene for oppbevaring av regnskapsmateriale. Du finner dem her. Det er lenge siden det ble foreslått og vedtatt at oppbevaringstiden for regnskapsmateriale skulle reduseres fra ti til fem år. Nå er det omsider blitt lettere å kaste gamle og plasskrevende dokumentpermer. Kan pålegge mer enn fem års oppbevaringstid…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Regelendringer og nye regler

Sist oppdatert 21.02.2023 Her samler vi det vi kjenner til av nye regler for næringslivet som er vedtatt og under planlegging. Vi har gjort lete- og sorteringsjobben for deg, og har valgt ut det viktigste for de fleste småbedriftene. Du finner de ferskeste endringene først, og kan lese deg «tilbake i tid». Vi tenker alltid…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Det du trenger å vite om merverdiavgift

Sist oppdatert 14.02.2023 Moms er kortversjonen av merverdiavgift, offisielt forkortet med mva. Her er det mest grunnleggende om momsreglene, og hvordan du blir registrert i Merverdiavgiftsregisteret, der det fra 2021 kom en ny og enklere registreringsløsning. Jeg testet registreringsløsningen for DrivBedre AS, et e-bokforlag jeg startet høsten 2021. Førsteinntrykket er at denne løsningen innbærer små…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer