Tjenestevilkår

1. Aksept av vilkår

Tjenestevilkårene gjelder åpent innhold på Miniforetak.no, innhold i Miniforetak GRATIS og Miniforetak PLUSS (betalt) og andre digitale produkter fra Miniforetak AS (org.nr. 813931842MVA). Tjenestevilkårene gjelder også for alt innhold på kontoer som driftes av Miniforetak AS i sosiale medier.

Aksepterte avtalevilkår utgjør, sammen med brukers registrering på nettstedet, det samlede avtalegrunnlaget for kjøp og bruk av Tjenesten (se beskrivelse av tjenesten i punkt 2). Tjenestevilkårene kan og vil bli oppdatert uten varsel, og den til enhver tid gjeldende versjonen kan leses her: https://miniforetak.no/tjenestevilkar. Endringer som gir større konsekvenser for brukerne vil bli kunngjort på e-post.

Hvis du er forbruker (ikke næringsdrivende/bedrift), ber vi spesielt om at du merker deg punkt 13, om angrerett.

2. Beskrivelse av tjenesten

Miniforetak PLUSS gir betalende medlemmer full tilgang til alt innhold på Miniforetak.no.

Miniforetak PLUSS innebærer ikke individuell bedriftsrådgivning, men som plussmedlem kan du komme med spørsmål til innholdet på Miniforetak.no og innspill til forbedringer.

Miniforetak AS tilbyr brukere og medlemmer nettbasert opplæring og ressurser knyttet til etablering av foretak og drift og økonomi i foretak, inkludert ulike nettbaserte verktøy, både skriftlig, illustrasjons- og videobasert. Heretter kalt Tjenesten.

Som bruker/medlem forstår du og er enig i at Tjenesten for medlemmer vil kunne inkludere en viss kommunikasjon fra Miniforetak AS, slik som meldinger om nyheter innen Tjenesten, administrative meldinger og nyhetsbrev, og at denne kommunikasjonen er betraktet som en del av ditt medlemskap.

3. Ansvarsfraskrivelse

Du forstår og er enig i at:

 1. din bruk av Tjenesten skjer helt og fullt på eget ansvar. Tjenesten tilbys ”slik den er”, og ”slik den er tilgjengelig”. Miniforetak AS og alle dets ansatte, samarbeidspartnere og underleverandører fraskriver seg alt ansvar for det en bruker/et medlem foretar seg på bakgrunn av innhold i Tjenesten.
 2. Miniforetak AS og dets ansatte, samarbeidspartnere og underleverandører ikke gir noen garanti for at Tjenesten vil imøtekomme dine krav; eller at Tjenesten vil være fri for avbrudd; eller at den vil være feilfri.
 3. ingen råd eller noen informasjon, enten muntlig eller skriftlig, innhentet av deg fra Miniforetak AS eller gjennom eller fra Tjenesten skaper noen garanti som ikke er uttrykkelig fastslått i avtalevilkårene.

4. Begrensing av ansvar

Du forstår uttrykkelig og er enig i at Miniforetak AS og selskapets ansatte, samarbeidspartnere og underleverandører ikke skal være ansvarlig overfor deg for noen direkte, indirekte, tilfeldige eller spesielle tap, inkludert, men ikke begrenset, til tap i form av tap av profitt, goodwill eller immaterielle verdier; tap resultert av bruk eller manglende mulighet til bruk av Tjenesten; eller noen annen årsak knyttet til Tjenesten.

5. Spesielt knyttet til finansielle tjenester

Tjenesten tilbys kun for informasjons- og opplæringsformål, og verken Tjenesten eller innholdet inkludert i Tjenesten er ment å brukes til handels- eller investeringsformål.

Miniforetak AS og samarbeidspartnere skal ikke være ansvarlig for nøyaktighet, nytte eller tilgjengelighet med hensyn til informasjon formidlet eller gjort tilgjengelig via Tjenesten, og skal ikke være ansvarlig for handels- eller investeringsavgjørelser basert på slik informasjon.

6. Varsling

Miniforetak AS vil kunne sende deg beskjeder, inkludert de som angår endringer av avtalevilkårene, enten via e-post, ordinær post eller via publisering på Tjenesten.

7. Prosedyre for å gjøre krav på opphavsrett eller varsle om krenkelse av sådan

Miniforetak AS respekterer andres opphavsrett, og vi ber våre brukere om å gjøre det samme. Miniforetak AS kan, under gitte omstendigheter og på en diskret måte, deaktivere eller avslutte kontoen til brukere som med hensikt eller ved gjentatte tilfeller krenker andre. Hvis du mener at ditt åndsverk har blitt kopiert på en måte som bryter med åndsverksloven, ber vi deg sende følgende opplysninger til Miniforetak AS:

 1. en beskrivelse av opphavsrettslig beskyttede arbeidet eller annen intellektuell eiendom du hevder er blitt krenket;
 2. en beskrivelse av hvor materialet du hevder er krenket er lokalisert på nettstedet;
 3. din adresse, telefonnummer og e-postadresse;
 4. en uttalelse fra deg om at du mener at den omdiskuterte bruken ikke er godkjent av opphavsretthaveren, dennes agent eller loven.

Du kan sende dette til:

Miniforetak AS
Johannes Minsaas Plass 6
7650 Verdal

eller til:

post@miniforetak.no

8. Medlemskonto, passord og sikkerhet

Du setter et passord i forbindelse med at du avslutter Tjenestens registreringsprosess. Du er ansvarlig for å vedlikeholde sikkerheten rundt passordet og medlemskontoen, og er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som oppstår via ditt passord eller medlemskonto. Du og Miniforetak AS er enige om at du (a) umiddelbart skal varsle Tilbyderen om enhver uautorisert bruk av ditt passord eller din medlemskonto eller ethvert annet brudd på sikkerheten, og (b) forsikre deg om at du logger ut fra kontoen ved slutten av hver brukersesjon. Miniforetak AS verken kan eller vil være ansvarlig for tap eller ødeleggelse på forårsaket av at du mislykkes i å overholde punkt 8.

Les også vår informasjon om personvern og sikkerhet og om informasjonskapsler/cookies.

9. Medlemsoppførsel

Du forstår at du har det fulle ansvar for all informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, foto, grafikk, video, meldinger, emneknagger (tags) eller annet innhold du formidler via Tjenesten, enten det er offentlig postet eller overført privat.

Du er enig i at du ikke skal bruke Tjenesten til å

 1. laste opp, poste, sende som e-brev, overføre eller på andre måter gjøre tilgjengelig noe innhold som er ulovlig, skadelig, truende, trakasserende, vulgært, obskønt, hatefullt, rasistisk eller på andre måter støtende;
 2. laste opp, poste, sende som e-brev, overføre eller på andre måter gjøre tilgjengelig noe innhold som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig;
 3. laste opp, poste, sende som e-brev, overføre eller på andre måter gjøre tilgjengelig innhold som krenker patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrett eller andre intellektuelle verdier av noe slag;
 4. laste opp, poste, sende som e-brev, overføre eller på andre måter gjøre tilgjengelig noen form for ikke-godkjente annonser eller markedsføringsmateriell, med unntak av de områder som er beregnet på slike tilfeller. Spam/søppelpost, kjedebrev, og pyramideaktivitet er uansett ikke tillatt;
 5. laste opp, poste, sende som e-brev, overføre eller på andre måter gjøre tilgjengelig noe innhold som inneholder virus eller annen datakode, filer eller programmer designet for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til enhver programvare eller maskinvare eller utstyr for telekommunikasjon;
 6. ”stalke” eller på andre måter trakassere andre; og/eller
 7. Samle og oppbevare personlige data om andre brukere i forbindelse med ulovlig oppførsel og aktivitet som framgår av punktene a-f ovenfor.

10. Ikke videresalg av Tjenesten

Du aksepterer at du ikke kan reprodusere, duplisere, kopiere, selge, gjenselge eller utnytte noen del av Tjenesten (inkludert din medlems-ID) i noen kommersiell sammenheng.

11. Priser og betaling

Tjenesten og andre digitale produkter betales med betalingskort. Priser oppgitt på nettstedet er eksklusiv merverdiavgift, og i de fleste tilfeller merverdiavgiftsfrie. Dette fordi undervisningstjenester er fritatt for merverdiavgift.

Kunder varsles om prisendringer 1 måned før prisendring skjer.

Miniforetak AS bruker Stripe som leverandør av betalingsløsning.

Miniforetak AS har ingen tilgang til kortinformasjonen. Når transaksjonen er godkjent, sendes det kvittering via e-post.

Miniforetak AS har ikke ansvar for brukerfeil som fører til feil på betalingstransaksjoner.

12. Varighet og oppsigelse

Din medlemskap på Miniforetak PLUSS (betalt medlemskap) løper inntil du sier det opp. Medlemskapet blir automatisk fornyet inntil det skjer. Du har uansett tilgang ut den perioden du allerede har betalt for.

Hvis du kjøper kurs hos Miniforetak AS, får du tilgang til kurset i oppgitt periode (vanligvis livsvarig tilgang, eller så lenge kurset er publisert).

13. Angrerett

Miniforetak PLUSS og nettbaserte kurs fra Miniforetak AS er undervisningstjenester som leveres fra og med bestilling og betaling er gjennomført. For bedriftskunder er det ingen angrerett. For forbrukere gjelder § 22, bokstav n) i angrerettloven, der det heter at angreretten ikke gjelder avtaler om levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.

Hvis du er forbruker aksepterer du at du ikke har angrerett ved kjøp og betaling av Miniforetak PLUSS eller andre digitale produkter fra Miniforetak AS.

14. Force majeure

Miniforetak AS er ikke ansvarlig for forhold som kan tilskrives force majeure, herunder, men ikke begrenset til, skader som skyldes lynnedslag, strømbrudd, streik, krig, naturkatastrofer, vannskader, brann eller tekniske feil.

15. Tvister

Tvister i forbindelse med tjenestevilkårene, samt tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstolene, med Miniforetak AS’ til enhver tid gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.

16. Brudd på vilkårene

Vær vennlig å rapportere brudd på disse tjenestevilkårene til post@miniforetak.no.