10 tips til styring av likviditeten

Tom lommebok som illustrasjon til artikkel om styring av likviditeten.

Har du opplevd at pengene går fortere ut enn inn? Her er ti tips til styring av likviditeten, det vil si hvordan du styrer pengestrømmene.

Likviditet, en person eller foretaks betalingsevne, det vil si evnen til å møte sine kortsiktige forpliktelser ved forfall

likviditet i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 29. desember 2020 fra https://snl.no/likviditet

For noen år siden kom det inn en krav om forsvarlig likviditet i aksjeloven.

Forsvarlig likviditet

Paragraf 3-4 heter nå «Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet».

Tidligere var det bare egenkapitalen som måtte være forsvarlig, men nå skal et aksjeselskap til enhver tid også ha en «likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.»

I ENK handler det om din privatøkonomi

Driver du enkeltpersonforetak, handler likviditeten om hva din personlige økonomi greier å skaffe av penger til å betale regningene.

Derfor er dette også en sårbar driftsform ved stor risiko og store investeringer, fordi du risikerer privat eiendom og eiendeler hvis du ikke har penger til å betale det du skylder.

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Styring av likviditeten er avgjørende

Det å ha god styring på likviditeten er helt avgjørende for om bedriften din skal lykkes, uansett om du driver AS, ENK eller en annen type virksomhet.

Det er nok av eksempler på selskaper i vekst som har gått dukken på grunn av dårlig styring.

Her er noen tips til bedre styring av likviditeten:

Styring av likviditeten – 10 tips

 1. Planlegg i tide

  Vurder hvordan du kan få tilgang til penger (eventuelt lån), før behovet er der.

 2. Endre kostnadstyper

  Undersøk muligheten for å gjøre faste kostnader om til variable kostnader (som varierer etter aktivitetsnivået/omsetningen).

 3. Send faktura

  Send faktura straks jobben er avsluttet.

 4. Del opp

  Del eventuelt opp større fakturaer: Avtal en betalingsplan, og send akonto-fakturaer underveis. Etter at hele oppdraget er utført, sender du en avsluttende faktura.

 5. Påskjønne rask betaling

  Vurder å gi kvantumsrabatt hvis kunden betaler raskt.

 6. Få pengene raskere inn

  Stram inn på betalingsfristene. Sender du en digital faktura, mottar kunden den raskt, så kredittida kan reduseres (for eksempel til 7 dager).

 7. Kan du unngå inkasso?

  Vær varsom med inkasso. Noen kunder kan oppfatte dette som svært drastisk, og det er ikke sikkert at det er gunstig for deg på sikt.

 8. Pleie gode kunder

  Prioriter de viktigste kundene, og kutt kundeforhold som ikke gir deg inntekter.

 9. Pass på egne betalingsfrister

  Betal regningene innen forfallsfristen, og oppretthold et godt forhold til dine kreditorer. Da unngår du også spekulasjoner om problemer i virksomheten din. Husk at for eksempel statlige aktører er nådeløse når de krever inn pengene du skylder dem.

 10. Ta kontakt med de du skylder penger

  Hvis du ser at du ikke greier å betale regningen: Ta kontakt med kreditor i god tid, og forsøk å få avtale om senere betaling eller oppdeling i delbetalinger.

Se flere tips og video om styring av likviditeten i bedriften din.

Se også

6 tips til bedre økonomi i enkeltpersonforetaket

Kontoen og pengepungen skal helst vokse seg stor og trygg i enkeltpersonforetaket ditt. Her er noen tips til hvordan du kan unngå å bli blakk. Her er noe råd som både kan gi aha-opplevelser og bedre økonomi: Bruk en nettbasert tjeneste eller et regneark til å forutsi likviditeten din mest mulig nøyaktig (hvor mye penger du…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer