[Guide] Sykepenger når du er ansatt i egen bedrift

Som ansatt i eget aksjeselskap har du sykepengerettigheter på linje med andre ansatte, men for gründere er det både feller og muligheter. Hovedpoenget er at du får sykepenger ut fra det aktuelle sykepengegrunnlaget ditt. Mange gründere lar være å ta ut lønn den første tida. Noen venter kanskje et helt år eller mer før de synes…
Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Se også

[Guide] Ekstra sykepenger for enkeltpersonforetak

Selvstendig næringsdrivende/enkeltpersonforetak (ENK) bør tenke gjennom hva som skjer ved sykdom, spesielt ved langvarig sykdom. Å forsikre seg gjennom Nav med ekstra sykepengeforsikring er et enkelt tiltak for å sikre inntektene. Som selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak er du nemlig personlig ansvarlig for den økonomiske siden av foretaket. [toc] Bittelitt om hvordan det er for aksjeselskap…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag for tilleggsforsikring sykepenger i ENK-et

Av næringsinntekt har du nå krav på sykepenger tilsvarende 80 prosent av sykepengegrunnlaget ditt hvis du blir syk. Dette gjelder fra 17. dag. Du kan forsikre deg via NAV, og få bedre rettigheter. Fakta Av næringsinntekt har du krav på 80 prosent av sykepengegrunnlaget ditt fra 17. dag. (Endret fra 1. oktober 2019. Tidligere 75%).Du…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag for aviser, tidsskrifter og nyhetstjenester

Hovedregelen er at helt eller delvis fri avis i arbeidsforhold er en privat fordel for eg som er ansatt. Dermed må du skatte av denne fordelen. Dette gjelder også tilgang til digitale nyhetstjenester, som etter hvert dominerer. Det er imidlertid noen unntak og muligheter her. Tjenstlig behov – fradrag for bedriften og skattefritt for deg…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss