Styrerepresentanter i aksjeselskap: 8 av 10 er menn

Forretningskvinne, illustrasjon til artikkel om styrerepresentanter i aksjeselskap

At styrerepresentanter i aksjeselskap stort sett er menn, det er dårlig nytt for kvinnene. Hvis vi går bak tallene, finner vi noen naturlige forklaringer på hvorfor det er slik.

Den årlige statistikken fra Statistisk sentralbyrå (som ironisk nok presenteres 8. mars hvert år), viser at 80,7 prosent av styrerepresentanter i aksjeselskap er menn. Da gjenstår det 19,3 prosent til kvinnene.

Men: Statistikken viser også at antall kvinnelige styrerepresentanter øker mer (5,3%) enn antall mannlige (3,3%).

Antall kvinner i daglig-leder-rollen øker mer

Den viser også at antall kvinner blant daglige ledere i aksjeselskaper øker mer enn hos mennene. Her viser statistikken at antall kvinnelige daglige ledere har økt med 3,9 prosent fra 2020 til 2021, mens antall mannlige har økt med 2,8 prosent.

Det er likevel fortsatt stor skjevfordeling, med 83,2% mannlige daglige ledere, mot 16,8 prosent kvinnelige.

Styrerepresentanter i aksjeselskap – naturlige årsaker til at det er få kvinner

Tilbake til styrerepresentantene i norske AS.

Statistikk kan tolkes i alle mulige retninger, og hvis vi går litt bak tallene, finner vi interessante årsaker til skjevfordelinga mellom kvinner og menn. Dette blir enda tydeligere når vi ser litt på lov- og regelendringer for aksjeselskap de siste årene.

Over 100 000 norske AS har 0 ansatte

Ja, det stemmer. Den største enkeltgruppa av norske aksjeselskaper har ingen ansatte. Tallet er over 100 000, som du ser i tabellen nedenfor. Tallene er riktig nok fra 2017, men er fortsatt noen lunde riktige.

Etter som det er aller flest menn som starter AS, er det nærliggende å tro at de som starter 0-ansatt-AS setter seg selv som styreleder.

Slik er det sannsynligvis også i den nest største gruppa av aksjeselskaper, de med 1-4 ansatte. Denne gruppa utgjør over 60 000 norske AS.

Andre krav til styret enn tidligere

Hvis vi ser på lovverket, er det nå også slik at det holder med en styreleder i et aksjeselskaps styre. Tidligere måtte man ha minst ett varamedlem i tillegg. De nye reglene har gjort at flere som starter AS (og det er altså oftest menn), har kun seg selv som styrerepresentant, i form av rollen som styreleder.

For å få en boost i antallet kvinner i norske AS-styrer er nøkkelen sannsynligvis at flere kvinner velger aksjeselskap når de skal starte bedrift.

Med endringer i regelverket, som har gjort det enklere og rimeligere å starte og drive et AS, er dette noe flere bør vurdere.

Les også: Enkeltpersonforetak vs aksjeselskap i 2021 – slik velger du riktig.

Se også

4 av 10 enkeltpersonforetak startes av ei kvinne

Statistisk sentralbyrå publiserte nylig statistikken over etablerere i næringslivet. For 2018 viser statistikken blant annet dette: Enkeltpersonforetak Det er en liten nedgang i antall nye enkeltpersonforetak.Nedgangen er minst blant etablerere som er kvinner.40 prosent av ENK-ene ble startet av kvinner i 2018. Aksjeselskap (foreløpige tall) Det var en nedgang på knapt 8 prosent i nye…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Disse etablerer egen bedrift

Reduksjonen av kravet til aksjekapital i 2011-2012 ga en kraftig økning i antall etablerere. Nå har Statistisk sentralbyrå (SSB) sett på hvem det er som starter eget foretak. Her er noen kjappe punkt fra publikasjonen til SSB: Kvinner er fortsatt underrepresentert blant etablererne.At kravet til aksjekapital ble redusert hadde mest effekt på kvinnelige og yngre…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Vekst i antall nye AS i den tøffeste koronaperioden

Koronakrisa la ingen demper på antall nyetablerte aksjeselskap i månedene april-juni 2020. Det var vekst i antall nye AS, men det ble startet færre enkeltpersonforetak. Ifølge ei pressemelding fra Statistisk sentralbyrå ble det startet 12 prosent flere aksjeselskap i andre kvartal 2020 enn tilsvarende kvartal i 2019. Slik starter du et aksjeselskap i 2020. Nedgang…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer