Statsbudsjettet 2021 – hva det betyr for deg med et ENK eller et lite AS

Illustrasjon til statsbudsjettet 2021

Sist oppdatert 18.03.2023

Forslaget til statsbudsjettet 2021 ble lagt fram i dag, 7. oktober 2020. I fjor var det plankekjøring, da vi hadde ei flertallsregjering. Nå er regjeringa i mindretall på Stortinget.

Dermed er det endelige budsjettet litt mer uklart, fram til det blir endelig vedtatt i desember. Vi må regne med mange runder fram og tilbake i budsjettforhandlingene.

Ikke minst mellom Regjeringen og tidligere regjeringspartner Fremskrittspartiet.

I starten av desember ble regjeringspartiene enige med Fremskrittspartiet, og etter en gjennomgang ser jeg at punktene nedenfor ikke blir endret som følge av avtalen.

Jeg har, som vanlig, sett på deler av forslaget som har ekstra stor betydning for deg som driver et lite aksjeselskap eller et enkeltpersonforetak, enten det innebærer endringer eller å fortsette i samme spor.

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Skatt på alminnelig inntekt

Holdes på samme nivå som tidligere, for både personer og aksjeselskaper, det vil si på 22 prosent.

Hvis dette står seg, vil denne satsen ha vært uforandret de siste årene, etter at den gradvis er blitt redusert for å harmonere bedre med satsene i omkringliggende land.

Trinnskatten i statsbudsjettet 2021

Trinnskatten slår inn på litt høyere summer enn i 2020, samtidig som de to laveste trinnene reduseres med 0,2 prosentenheter (til henholdsvis 1,7 og 4 prosent).

NB! Når budsjettet er endelig vedtatt, justerer vi vår sammenligning av lønnsomhet i og beskatning av ENK og AS med eieren som eneste aktive.

Maksimale effektive marginale skattesatser i statsbudsjettet

Ingen endringer foreslått, det vil si fortsatt marginalskatt på 53 prosent (lønnsinntekt inkludert arbeidsgiveravgift) og 49,6 prosent (næringsinntekt).

Minstefradraget i lønnsinntekt

Satsen foreslås økt fra 45 til 46 prosent av lønnsinntekta, og den øvre grensa fra 104.450 kroner til 106.750 kroner. Økning av prosentsatsen betyr for mange at det blir litt mer favorisert å drive AS (og være ansatt) framfor å drive ENK.

Maksimal verdi av skattefrie gaver mottatt i arbeidsforhold

Dette punktet gjelder kun ansatte, også for deg som er eneste ansatt i eget aksjeselskap.

Dette gjelder gaver som består av annet enn pengebeløp, for eksempel julegaver, sommergaver, gavekort som ikke kan innløses i kontanter osv. Her foreslås det en økning på det skattefrie beløpet per år per ansatt fra 2000 til 5000 kroner.

Avskrivning av maskiner, inventar mv.

Som tiltak for å avhjelpe den økonomiske situasjonen knyttet til koronaviruset, er det innført en startavskrivning på 10 prosent for nyanskaffede driftsmidler som føres på saldogruppe d (personbiler, maskiner, inventar mv.). Startavskrivning kommer i tillegg til ordinær avskrivning på 20 pst. Forslaget får virkning for anskaffelser og påkostninger fra og med 20. juni 2020 (tidspunktet for godkjennelse av tiltaket fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA)) til 31. desember 2020.

NB! Merk deg at dette altså gjelder for 2020, selv om det er lagt inn som en del av forslaget til statsbudsjettet 2021.

Merverdiavgift i statsbudsjettet 2021

Ingen forslag til endringer i satsene.

Men: Regjeringa foreslår å oppheve unntaket for merverdiavgift for alternativ behandling og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling.

Trafikkforsikringsavgift (tidligere årsavgift) i neste års budsjett

Foreslås innført for elbiler, med 2135 kroner i 2021.

Regjeringa foreslår samtidig økning på mellom 3,4 og 3,8 prosent for andre typer kjøretøy.

Influensavaksine

Det foreslås å innføre skattefritak for arbeidsgiverfinansiert influensavaksine. Dette ser dermed ut til å være et forslag rettet mot AS, men det vil være merkelig om ikke også ENK får muligheten her.

Utsatt frist for forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende

Driver du ENK? Hvis Regjeringa får det som den vil, blir fristen for å betale forskuddsskatt for andre og fjerde termin utsatt med én måned.

Regjeringas nettsider finner du mer om statsbudsjettet 2021.

Noe jeg har glemt? Send meg en e-post med ditt innspill.

Del gjerne bloggposten hvis du tror andre kan ha nytte av den.

Ingen konto hos Miniforetak ennå? Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

[Guide] Regelendringer og nye regler

Sist oppdatert 21.02.2023 Her samler vi det vi kjenner til av nye regler for næringslivet som er vedtatt og under planlegging. Vi har gjort lete- og sorteringsjobben for deg, og har valgt ut det viktigste for de fleste småbedriftene. Du finner de ferskeste endringene først, og kan lese deg «tilbake i tid». Vi tenker alltid…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[GUIDE] Standard arbeidsavtale og alt om ansettelser

Sist oppdatert 21.02.2023 Sjekk malen for standard arbeidsavtale (arbeidskontrakt) – og regelverk og muligheter knyttet til ansettelser. Her er malen Du kan lese om regelverket knyttet til ansettelser nedenfor, og bruk gjerne Arbeidstilsynets mal for standard arbeidsavtale: Her finner du standard arbeidsavtale. (Åpnes i ny fane) Malen er enkel og oversiktlig. NB! Du får malen på seks språk,…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer