Statsbudsjettet 2020 – for deg som driver en liten bedrift

Forside statsbudsjettet 2020

Sist oppdatert 18.03.2023

Statsbudsjettet 2020 blir vedtatt slik det ble lagt fram i dag, 7. oktober. Vi har, som vanlig, sett på hva det betyr for de minste aksjeselskapene og enkeltpersonforetakene.

Etter som vi har en flertallsregjering er det i år altså ingen spenning knyttet til hva i forslaget til statsbudsjett som blir endelig vedtatt i desember.

Vi har naturligvis lagt vekt på punkter i forslaget til statsbudsjettet 2020 som er ekstra viktige for deg som driver et enkeltpersonforetak eller et lite aksjeselskap.

Bedre ordning for opsjonsskatt for små oppstartsselskap i statsbudsjettet 2020

Opsjonsskatteordninga ble innført i 2018, og gjør at ansatte kan får opsjoner som gir rett til å kjøpe aksjer i oppstartsselskapet de jobber i for en fastsatt pris.

Nå utvides ordningen for gunstig skattemessig behandling av slike opsjoner fra 500 000 kroner til 1 million kroner per ansatt.

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Mer til Skattefunn-ordningen

Regjeringen øker den årlige støtten til Skattefunn-prosjekter med 150 millioner kroner i statsbudsjettet 2020, men vil samtidig ha bedre kontroll over ordningen.

En av endringene er at den maksimale timesatsen for egenutført forskning øker fra 600 til 700 kroner. Det blir også:

 • En øvre grense for fradragsgrunnlaget på 25 millioner kroner uansett størrelse på bedriften.
 • En fradragsprosent på 19 for alle, også uansett størrelse (20 prosent i 2019).
 • Den maksimale timesatsen for egenutført forskning på 700 kroner skal også gjelde ved innkjøpt FoU fra nærstående selskap.

Samtidig vil altså regjeringen skjerpe kontrollen av pengebruken, og i ei pressemelding sier finansminister Siv Jensen:

– Kontroller har avdekket alt fra slurv med dokumentasjon til direkte juks. Vi må unngå begge deler for å ivareta ordningen på en god måte.

Skattene

 • Selskapsskatt og skatt på alminnelig inntekt holdes uendret på 22 prosent.
 • De fire trinnene i trinnskatten holdes uforandret, men innslagspunktene økes noe.
 • Trygdeavgifta holdes uforandret for både næringsinntekt og lønnsinntekt (og de andre variantene).

Kommentar

Dette betyr at også de effektive marginale skattesatsene blir uforandret fra 2019 til 2020.

Fradragssatsene i statsbudsjettet 2020

 • Personfradraget lønnsjusteres, og reduseres deretter for å finansiere omlegginga av NRK-finansieringa.
 • Minstefradraget i lønnsinntekt økes til maks 104 450 kroner. Dette er en økning på 3,6 prosent.
 • Fradragssatsene for reise mellom hjem og arbeid holdes uforandret, men nedre grense økes fra 22 700 til 23 100 kroner.
 • Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent holdes uforandret på 3 850 kroner.
 • Avskrivningssatsene holdes uforandret, med unntak av en liten justering mht. saldogruppe i (forretningsbygg).

I Miniforetak pluss finner du våre store fradragsguider for enkeltpersonforetak og for aksjeselskap.

Avgiftene i statsbudsjettet 2020

 • Satsene for merverdiavgift holdes uforandret, men det foregår en politisk diskusjon om at det på sikt skal være én sats eller ikke. Dette skjer i hvert fall ikke fra neste år.
 • Veibruksavgifta på drivstoff går ned, for både bensin, autodiesel, bioetanol og biodiesel.
 • Engangsavgifta på kjøretøy holdes uforandret for varebiler klasse 2 (med grønne skilt).

Fjerner 350-kronersgrensa

Dette er ingen nyhet, men vi gjentar det: Avgiftsfritaket ved import av varer med verdi under 350 kroner fjernes. Dette gjør at norske forbrukere ikke lenger kan småhandle fra utlandet uten å betale avgift.

Skatteoppkrevinga flyttes fra kommunene til Skatteetaten

Dette skjer fra 1. juni 2020. Dette skal, ifølge regjeringa, føre til at innkrevinga blir mer effektiv og enklere for næringslivet.

Her finner du info om den reviderte utgaven av statsbudsjettet 2020.

Ingen konto hos Miniforetak ennå? Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

[Guide] Regelendringer og nye regler

Sist oppdatert 21.02.2023 Her samler vi det vi kjenner til av nye regler for næringslivet som er vedtatt og under planlegging. Vi har gjort lete- og sorteringsjobben for deg, og har valgt ut det viktigste for de fleste småbedriftene. Du finner de ferskeste endringene først, og kan lese deg «tilbake i tid». Vi tenker alltid…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer