Statsbudsjettet 2019 – for de minste bedriftene

Bilde av Paal Stavrum, som illustrasjon til bloggpost om statsbudsjettet 2019.

Sist oppdatert 18.03.2023

Statsbudsjettet 2019 gir konsekvenser også for de minste bedriftene. Her ser vi på hvilke, oppdatert etter budsjettavtalen i november.

NB! Statsbudsjettet er foreløpig bare et forslag som ble lagt fram i oktober. Budsjettet vedtas i desember.

20. november ble Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti enige om en budsjettavtale. Punktene 10-13 nedenfor har kommet til etter at budsjettavtalen ble gjort.

Jeg har naturligvis lagt vekt på punkter i forslaget til statsbudsjettet 2019 som er ekstra viktige for deg som driver et enkeltpersonforetak eller et lite aksjeselskap.

1) Lavere skattefri kostgodtgjørelse for reiser uten overnatting

Dette er aktuelt for deg som er ansatt (altså ikke for ENK): Regjeringen foreslår at de skattefrie satsene for kost på innenlandsreiser uten overnatting reduseres med rundt 100 kroner til en sats på 200 kroner for reiser mellom 6-12 timer. For reiser over 12 timer uten overnatting, er forslaget å redusere satsen med rundt 150 kroner, til en sats på 400 kroner per døgn.

Kommentar

Det vil fortsatt være mulig å få dekning (skattefritt, naturligvis) hvis du har høyere dokumenterte kostutgifter ved reiser. Da må du ha bilag på kostnadene, på samme måte som selvstendig næringsdrivende/enkeltpersonforetak må ha også i dag.

2) Felles beløpsgrense i reisefradrag

Regjeringen foreslår en felles beløpsgrense for reisefradraget for arbeids- og besøksreiser innenfor og utenfor EØS-området. Dette innebærer at du ikke får fradrag for beløp som overstiger 97.000 kroner i året.

Kommentar

Det har inntil nå vært en slik grense på tilsvarende reiser til hjem utenfor EØS-området.

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

3) Skattefrie personalrabatter

Dette er en nyhet for ansatte i egen eller andres bedrift, og satsen foreslås satt til 7000 kroner.

Kommentar

Personalrabatt handler om varer og tjenester som bedriften produserer eller omsetter, og til nå har ordlyden i skattereglene vært at rabatten må anses som rimelig og dekke et vanlig privat forbruk. Nå foreslår altså regjeringen å sette en spesifikk sats på verdien av personalrabatter.

4) Skattefavorisert pensjonssparing opp fra 6 til 7 prosent

Den nye ordningen med skattefavorisert individuell sparing til pensjon (IPS) ble innført i 2017. Nå foreslås det for næringsdrivende å øke grensen for slik sparing til 7 prosent av beregnet personinntekt fra næring mellom 1G og 12G. Er du ansatt i eget AS er det lønn mellom 1 og 12G som gjelder.

Kommentar

Dette er vel og bra, hvis du er blant dem som er klar for en slik ordning. Har du høy gjeld, kan det være minst like lønnsomt å sørge for at den blir redusert og nedbetalt innen du går inn i pensjonistenes rekker. Men: Dette styres av individuelle behov og status, så ingen fasitsvar her.

5) Skatt på alminnelig inntekt ned til 22 prosent

Regjeringen foreslå ar skatten på alminnelig inntekt reduseres fra 23 til 22 prosent i 2019. Samtidig økes trinnskatten mindre enn reduksjonen i satsen på alminnelig inntekt. Dette skal gi lavere marginalskatt for de fleste, ifølge Regjeringens forslag.

Kommentar

Dette er i tråd med hva som ble bestemt i skattereformen, der det ble lagt opp til en gradvis nedjustering av skatten på alminnelig inntekt. Dette angår alle som har inntekt, også deg som er ansatt i eget AS eller driver enkeltpersonforetak og har næringsinntekt derfra.

Når det endelige vedtaket er på plass, oppdaterer jeg vår sammenligning av hva som er mest  lønnsomt av ENK og AS når du driver en liten bedrift (PLUSS).

6) Øvre grense for minstefradrag økes i statsbudsjettet 2019

Det maksimale minstefradraget i lønn du kan få foreslås økt fra 97.610 til 100.800 kroner. Dette er en økning på 3,3 prosent. Satsen (45%) er uendret.

Kommentar

Endringen er til fordel for deg som er ansatt i eget AS, framfor deg som driver enkeltpersonforetak.

7) Øker verdsettelsesrabatten i formuesskatten

Verdsettelsesrabatten i formuesskatten for aksjer, driftsmidler og tilordnet gjeld økes i forslaget til 25 prosent (opp fra 20 prosent i 2018).

Kommentar

Dette er, naturlig nok, mest aktuelt for deg som driver aksjeselskap.

8) Arbeidsgiveravgift

Ingen endringer foreslått.

9) Mer til lønnstilskudd i opplæringstiltak

Regjeringen foreslår mer penger til tiltak som skal få flere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en over i faste og ordinære jobber. Bruken av lønnstilskudd i opplæringstiltakene skal forenkles og effektiviseres.

Kommentar

Dette kan være en vinn-vinn-sak for de minste bedriftene og folk som ønsker seg inn i arbeidslivet, med mulighet til å få inn god arbeidskraft uten at det koster for mye i startfasen.

Hvis du vil grave selv, finner du alt om regjeringens forslag på disse sidene. (Åpnes i ny fane.)

10) Øker trinnskatten på øverste nivå

I budsjettavtalen har partene blitt enige om å øke trinnskatten. Innslagspunktet på trinn 4 (det øverste) reduseres med 28 500 kroner i forhold til det opprinnelige forslaget.

Kommentar

Dermed må de som tjener over 965 000 kroner betale mer skatt.

11) Fjerner momsgrensa på 350 kroner

Men det skjer ikke før 2020. Dette betyr at det blir moms fra første krone når du kjøper varer fra utlandet. For Kristelig Folkeparti var det et argument at momsgrensa er en konkurransemessig ulempe for norske bedrifter.

12) Like satser for skattefri kostgodtgjørelse

Det foreslås at det skal være like satser for skattefri kostgodtgjørelse på tjenestereiser utenlands og innenlands. Så får vi se akkurat hva som blir satsene.

13) Øker antall dager med lønnsplikt

Antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver under permittering økes fra 10 til 15 dager.

Andre forslag i statsbudsjettet

Disse kommer vi ikke nærmere inn på her, men kan være aktuelt for deg.

  • Arbeidsgiver må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for lønn i form av tips.
  • Redusert overkompensasjon for skattefrie satser ved dekning av merkostnader på dagsreiser innenlands.
  • Beløpsgrense på 200 kroner for skattefri overtidsmat.
  • Redusere overprisede gebyrer på rettsområdet.
Ingen konto hos Miniforetak ennå? Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

[Guide] Regelendringer og nye regler

Sist oppdatert 21.02.2023 Her samler vi det vi kjenner til av nye regler for næringslivet som er vedtatt og under planlegging. Vi har gjort lete- og sorteringsjobben for deg, og har valgt ut det viktigste for de fleste småbedriftene. Du finner de ferskeste endringene først, og kan lese deg «tilbake i tid». Vi tenker alltid…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Ekstra pensjonssparing med skattefradrag

Sist oppdatert 22.02.2023 Du kan kutte skatt og spare ekstra til pensjon som selvstendig næringsdrivende eller ansatt i eget AS gjennom frivillig pensjonssparing. Men er det lurt? Banker og forsikringsselskaper vil gjerne at du plasserer dine pensjonssparekroner hos dem, men du bør tenke deg om. Gjennom denne guiden får du hjelp til akkurat det. Du…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] De viktigste satsene for en liten bedrift

Sist oppdatert 22.03.2023 Se vår store oversikt over satser her. Den oppdateres etter hvert som nye satser blir justert. Her samler jeg de viktigste satsene for deg som driver en liten bedrift. Jeg har delt inn i det som er felles for enkeltpersonforetak og aksjeselskap, og det som er spesielt for hver enkelt type. Under…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer