Starte egen bedrift i 2022

Mann som tenker, kanskje på å starte egen bedrift.

Å starte egen bedrift er drømmen for mange i Norge. Rundt 500 000 nordmenn oppgir at de ønsker å etablere en bedrift.

En undersøkelse som ble gjort på oppdrag av banken DnB for noen år siden viser at rundt 500 000 nordmenn ønsket å starte egen bedrift, og at 50 000 av dem har konkrete planer.

De siste årene har det blitt startet rundt 60 000 nye bedrifter i Norge – hvert eneste år, og det samsvarer bra med DnBs undersøkelse.

NB! I 2021 ble det startet rekordmange nye bedrifter. Totalt ble over 75 000 ny bedrifter registrert i Brønnøysundregistrene.

Nesten alle nye bedrifter i Norge er aksjeselskap (AS) eller enkeltpersonforetak (ENK). Nesten 10 av 10 velger en av disse organisasjonsformene.

Det finnes også andre alternativer. Samvirkeforetak og ansvarlige selskap er eksempler på slike.

NB! Enkeltpersonforetak het fram til 2004 enkeltmannsforetak. Mange bruker fortsatt denne betegnelsen.

[toc]

Starte egen bedrift som enkeltpersonforetak

I et ENK er du som innehaver ett med foretaket. Det vil si at du personlig har ansvaret for foretakets økonomiske forpliktelser.

Det vil i korthet si at hvis du skylder penger til en leverandør/kreditor, risikerer du å måtte selge personlige eiendeler for å dekke det du skylder.

Det er ikke særlig hyggelig å måtte selge huset på grunn av skyld og gjeld opparbeidet gjennom et enkeltpersonforetak.

Det er også en kjent sak at sykepengerettighetene er dårligere hvis du bare har næringsinntekt (og ikke lønnsinntekt), men høsten 2017 og høsten 2019 kom det forbedringer av ordningen:

 • Først en økning til en rett på 75% av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag (2017), og senere ble
 • prosentsatsen økt til 80% av sykepengegrunnlaget (2019).

Det kan også forsikre deg via NAV, for å få enda bedre sykepengerettigheter.

ENK passer for deg som vil starte egen bedrift med lav risiko.

Enkeltpersonforetak velges ofte av folk innenfor såkalte frie yrker, der det er lave investeringskostnader og gode muligheter for tidlige inntekter.

Her er noen tips til hvordan du driver ditt enkeltpersonforetak bedre.

Starte egen bedrift som aksjeselskap

Hvis du velger å starte bedrift i form av et aksjeselskap, er du i utgangspunktet kun ansvarlig for innbetalt aksjekapital. Minstekravet til aksjekapital er 30.000 kroner, inkludert stiftelsesomkostninger.

Du kan altså bruke av aksjekapitalen til å betale utgiftene til registrering av aksjeselskapet i Foretaksregisteret. Da sitter du igjen med rundt 24 000 kroner.

Ikke mye å tære på, altså.

Du bør absolutt vurdere denne selskapsformen hvis du har store investeringer. Da må du sannsynligvis ha mer enn 30.000 kroner i aksjekapital. Det er lett å undervurdere kapitalbehovet fram til bedriften faktisk tjener penger.

Aksjeselskap er også det mest naturlige dersom du skal ansette andre eller tar stor risiko på andre måter.

Med denne selskapsformen kan altså ikke kreditorene gå etter boligen din eller andre personlige eiendeler dersom selskapet ikke er i stand til å gjøre opp for seg.

NB! Aksjeloven er tydelig på at du skal ha en likviditet (tilgjengelige penger) og egenkapital som er forsvarlig ut fra virksomhetens omfang og type.

AS passer for deg/dere som skal starte bedrift med høy risiko.

Dette kan være gründerbedrifter som

 • må vente lenge på inntektene,
 • som ansetter andre enn eieren/eierne i startfasen eller
 • tar risiko på andre måter.

Hos Lovdata kan du lese hele aksjeloven.

Andre organisasjonsformer

Noen få velger også andre måter å organisere bedriften på. Her er noen av dem:

Samvirkeforetak er en lite kjent mulighet for mindre bedrifter, men kan være aktuell for kreative grupper, som ikke har noen ambisjon om å selge bedriften på sikt. Her er det snakk om medlemskap (slik du kjenner det fra store aktører som Coop).

NUF er altså blitt mindre vanlig de siste årene, etter som aksjeloven har gjort det enklere og rimeligere å komme i gang med aksjeselskap. Det er også i utgangspunktet en selskapsform som er beregnet på store utenlandske bedrifter som ønsker en «filial» i Norge.

Ansvarlig selskap velges også av svært få i dag. Her er også mye av årsaken at aksjeselskap har blitt mer attraktivt.

Jakten på pengene

Når du skal starte bedrift, trenger du penger. Hvor mye du trenger, avhenger av hvor lang tid det tar før du får inntekter, og hvor store investeringer du står overfor i starten.

Penger vokser ikke på trær, men dette er noen av de potensielle kildene:

 1. Etablerererstøtte eller andre typer støtte/lån fra Innovasjon Norge.
 2. Lån i bank.
 3. Egne midler.
 4. Investorer (gjelder ikke hvis du starter enkeltpersonforetak).
 5. Legater og regionale næringsfond.

Det kan utvilsomt være en fordel med ei rik og gavmild tante, også. Og det er naturligvis aktuelt å kombinere noen av punktene ovenfor.

Det kan hende at du er en etablerer som har mulighet til å tjene penger fra første dag. Dette kan gjelde deg som selger egen tid, ferdigheter og kunnskaper – og som har potensielle kunder du kan ta kontakt med fra dag én.

Hvis du skal utvikle noe helt nytt, enten det er nye produkter eller nye måter å produsere på, må du regne med at det tar lengre tid før du tjener penger på bedriften din.

Da må du ha en plan, for du må ta høyde for at det tar enda lengre tid enn du har forestilt deg.

Få aksept fra dine nærmeste når du skal starte egen bedrift

Ja, det er tøft og krevende å starte egen bedrift. Du kommer til å gjøre mange feil, og du må sannsynligvis justere både forventninger og planer mange ganger underveis.

Slik er det bare.

Derfor bør du også sørge for å ha aksept og forståelse fra dine nærmeste om at bedriftsdrømmen enkelte dager kan fortone seg som et mareritt.

Ikke for å skremme deg, men de aller fleste bedrifter som startes i år er borte igjen om fem år. Rundt 70 prosent av dem, for å være mer nøyaktig.

For at din bedrift skal være blant de 30 prosentene som overlever de første fem årene er det helt vesentlig at du tar høyde for at det tar lengre tid enn du hadde tenkt før du tjener penger på bedriften din.

Hvis du ikke har tunge investorer i ryggen (og det har de færreste), må du derfor sørge for at du har en plan for hvordan du skal finansiere livet og bedriften fram til den går med overskudd.

Hvordan skal du tjene penger?

Det siste jeg vil nevne i denne gjennomgangen, er hvordan du tenker om forretningsmodellen din. Her er noen momenter du bør tenke nøye gjennom. Dette er kortvarianten.

 1. Behov i markedet

  Har du noe som markedet har behov for eller vil ønske å kjøpe?

 2. Ressurser

  Hvilke ressurser kreves for å produsere det?

 3. Kanaler

  Hvilke kanaler skal du bruke for å nå ut til markedet?

 4. Prisnivå

  Hvilke priser må du sette for at dette skal bære seg økonomisk på sikt?

 5. Kostnader

  Hva koster dette før du begynner å få inntekter som overstiger kostnadene?

Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

Kommentarer