[Guide] Slik velger du bort revisoren i aksjeselskapet

Mann ser på skjerm med forstørrelsesglass. Illustrasjon til guiden Slik velger du bort revisoren.
Slik velger du bort revisoren – følg vår steg-for-steg-veiledning nedenfor. Tre viktige momenter først: Du må ha en generalforsamlingsprotokoll som viser at selskapet har vedtatt fravalg av revisjon for inneværende år.Du kan bruke reglene for forenklet generalforsamlingsbehandling når du/dere fravelger revisjon.Melding om fravalg av revisjon må være mottatt hos Foretaksregisteret senest 15. januar året etter,…
Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss
Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

Minstekravene til aksjeselskap – faktaside

De formelle minstekravene til aksjeselskap (AS) finner du i denne artikkelen, som er en rent faktabasert artikkel, til hjelp for våre plussmedlemmer. Endringer av lovverket de siste årene har gjort det enklere å drive de minste aksjeselskapene. Nedenfor finner du fakta, og jeg anbefaler deg å lese vår praktiske veiledning til oppstart av aksjeselskap i tillegg. Her…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Slik avvikler du et aksjeselskap

Et aksjeselskap må avvikles og slettes i tre steg. Fra mars 2019 ble prosessen enklere og billigere for de fleste små aksjeselskap. Det er lett å avslutte et enkeltpersonforetak. Et aksjeselskap krever mer arbeid når det skal avvikles. Viktig: Endringer i aksjeloven fra 1. mars 2019 har forenklet prosessen med avvikling av aksjeselskap. Avvikling av…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Betale tilbake aksjekapital

På et tidspunkt kan det være aktuelt å betale tilbake aksjekapital du har gått inn med i eget aksjeselskap. Se hvordan du gjør det. Dette er altså en variant av kapitalnedsetting. Hvis du vil gå rett til kildene, kan du se nærmere om nedsetting av aksjekapitalen i aksjelovens kapittel 12. NB! Vær oppmerksom på at…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Driftsselskap, holdingselskap, morselskap eller investeringsselskap

Holdingselskap, morselskap, investeringsselskap eller vanlig aksjeselskap, hva er forskjellen – og er det egentlig noe som skiller dem? Begrepet holdingselskap kommer fra det engelske Holding Company, som ifølge Investopedia innebærer at selskapet eier nok av aksjene i et annet selskap til å ha kontroll over det. I Norge snakker vi om morselskap når et selskap…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss