Skatteoppgjøret for selvstendig næringsdrivende

Ulike emojier, som illustrasjon til skatteoppgjøret for selvstendig næringsdrivende.

Skatteoppgjøret for selvstendig næringsdrivende kommer tidligere enn noen gang i 2022, men det er litt opp til deg selv.

I 2021 fikk de første skatteoppgjøret 24. juni, og det var også rekordtidlig. Vanligvis har det blitt sendt ut fra starten av august.

Store forandringer for næringsdrivende i 2022

I 2022 får selvstendig næringsdrivende/ENK ny skattemelding. Dette virker inn på hvor raskt du får skatteoppgjøret (og altså klarhet i om du må betale ekstra skatt, eller om du får tilbake skatt for i fjor).

Alle selvstendig næringsdrivende skal få skattemeldingen sin mellom 16. mars og 4. april, ifølge Skatteetaten.

[Guide] Slik leverer du skattemeldingen for ENK

Skatteetaten skriver: «Nytt i år er at vi starter å sende ut skatteoppgjør for næringsdrivende og deres ektefeller i april.». Samtidig opplyser etaten at det i april og mai kun er de som har penger tilgode som får skatteoppgjøret. Skatteoppgjøre med restskatt sendes ut fra juni.

Skatteetaten skriver: «Hvis du ikke får skatteoppgjøret ditt innen 29. juni er neste mulighet 17. august. Alle skatteoppgjør skal være sendt ut innen 1. desember.».

[toc]

Husk å levere skattetallene innen fristen

I år kan du søke om utsettelse av levering av skattemeldinga, og få 30 dagers utsettelse. Dette er slik det var før koronapandemien, og du må eventuelt gjøre før den ordinære fristen, 31. mai.

NB! Sjekk gjerne vår kalender for ENK for oppdateringer.

Du kan logge inn hos Skatteetaten og sjekke ditt skatteoppgjør her når du har fått beskjed om at oppgjøret er klart.

Hvis du er blant dem som har søkt om utsettelse, og fått det, vil du naturligvis stå lenger bak i køa for ferdige skatteoppgjør.

Når får du skatteoppgjøret for selvstendig næringsdrivende?

Hvis du skal ha penger tilbake på skatten, er det skatteoppkreveren i din kommune som har ansvar for å betale ut. Pengene har tidligere kommet inn på kontoen din innen 3 uker etter at skatteoppgjøret er klart.

Nå skriver Skatteetaten at du, hvis du har penger tilgode, vil få «disse utbetalt kort tid etter at du har mottatt beskjed om at skatteoppgjøret ditt er klart.»

Du får ikke utbetalt beløp under 100 kroner.

Pass på kontonummeret

Har du betalt for mye skatt og regner med å få penger tilbake? Vær oppmerksom på at du får et utbetalingskort i posten hvis du ikke har oppgitt kontonummer til skattemyndighetene.

Hvis du har oppgitt kontonummer for tilbakebetaling av skattepenger, finner du det på skattemeldinga du mottok på våren.

Du kan endre kontonummeret direkte hos Skatteetaten. Dette kan være aktuelt hvis du har endret kontonummer for bedriften, eller hvis du har skiftet bank og fått nytt kontonummer på den måten.

Her endrer du kontonummer for utbetaling av skattepenger.

Info om skatten for enkeltpersonforetak

Skatteoppgjøret gir deg informasjon om formue og inntekt det er beregnet skatt av. Du får også varsel om du har betalt for mye eller for lite skatt ut fra dine inntekter.

Som selvstendig næringsdrivende betaler du i 2022 11,4 prosent i trygdeavgift av beregnet personinntekt (11,4% i 2021). Dette er altså av den beregnede personinntekta fra næringsvirksomheten. Hvis du er lønnsmottaker hos andre i tillegg, betaler du en lavere prosentsats for den inntekta.

I tillegg må du betale en trinnskatt av personinntekta. Trinnskatten er, som navnet antyder, delt inn i forskjellige trinn.

I tillegg betaler du 22 prosent (2022) i skatt av din alminnelige inntekt, etter at ulike fradrag er trukket fra. Dette har vært satsen de siste årene.

I 2018 var satsen 23 prosent, i 2017 var den 24 prosent og i 2016 var den 25 prosent.

Det er fortsatt noen land rundt oss som ligger lavere på denne typen skatt. Det blir spennende å se om det blir ytterligere redusering i Norge, selv om jeg har mine tvil.

[Guide] Sammenligning av skatter og avgifter i ENK og AS

Betalingsfrister knyttet til skatteoppgjøret for selvstendig næringsdrivende

Hvis skatteoppgjøret for selvstendig næringsdrivende viser at du skylder penger, har du følgende frister til å betale restskatten (beløpet deles inn i to terminer hvis det er over 1000 kroner):

  • 1. termin: 3 uker etter at skatteoppgjøret var klart.
  • 2. termin: 8 uker etter at skatteoppgjøret var klart.

NB! Hvis du ikke betaler første termin i tide, er Skatteetaten nådeløs: Da regner de også andre termin som forfalt.

Du må også betale eventuell restskatt selv om du har klaget eller endret i skattemeldinga etter fristen.

Hvis du ikke betaler, må du ut med forsinkelsesrenter fra forfall og fram til du betaler.

Men i ett tilfelle er Skatteetaten gavmild:

Når restskatten er på under 100 kroner, trenger du ikke betale i det hele tatt.

Se også

[Guide] Slik søker du om utsatt levering av skattemeldingen

31. mai er den ordinære fristen for å søke om utsatt levering av skattemeldingen for næringsdrivende og aksjeselskap. Det er samme dag som den ordinære fristen for levering. NB! Fristen kan bli forskjøvet på grunn av helg eller bevegelige helligdager. Sjekk kalenderen for ENK eller kalenderen for AS for eksakt dato. [Guide] Slik leverer du…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Skatteoppgjøret – slik klager du

Skatteoppgjøret kommer hvert år, men det er ikke sikkert at du er enig med skattemyndighetene. Vi viser deg hvordan du klager. Etter at du har fått skatteoppgjøret kan du klage på behandlinga du har fått. Klage på fastsettinga (ligningen) kan enkelt gjøres elektronisk på altinn.no på skjemaet RF-1117. Skjemaet kan brukes av alle som ønsker å…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Slik betaler du skatten som selvstendig næringsdrivende

Enkeltpersonforetak (selvstendig næringsdrivende) skal betale skatt når inntekten oppstår. Dette er noe av det som gjør ENK forskjellig fra aksjeselskap. Hvis du nettopp har startet enkeltpersonforetak, skal du melde fra til skattekontoret hvor mye overskudd eller underskudd du regner med å få det første året. Skattekontoret beregner skatten som selvstendig næringsdrivende ut fra dette. Noen…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Slik leverer du skattemeldingen for ENK

Selvstendig næringsdrivende har frist til 31. mai før de må levere skattemeldingen for ENK (selvangivelsen) elektronisk, men det er mulig å søke om utsettelse helt fram til denne datoen. Næringsrapport skatt er borte som innleveringsmulighet fra og med skatteåret 2021 (innlevering våren 2022) Skatteetaten oppfordrer til at du bruker et regnskapssystem ved innsending av skattemelding…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer