Skatteforvaltningsloven – dette betyr den for deg

Skatteforvaltningsloven kommer

Sist oppdatert 18.03.2023

Fra neste år kan du blant annet endre opplysninger i tidligere selvangivelser. Dette er noe av det nye i forbindelse med den nye skatteforvaltningsloven

Skatteforvaltningsloven kommer fra 1. januar 2017, og er et skritt i retning av et mer moderne og forenklet regelverk. Dette er i hvert fall skattemyndighetenes ambisjon.

Skatteforvaltningsloven i korte trekk

  • Erstatter ligningsloven.
  • Rundt 60 forskrifter oppheves og samles i én forskrift.
  • Samler forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet.
  • Erstatter flere regler i merverdiavgiftsloven
  • Erstatter i hovedsak forvaltningsloven på skatteområdet.

Dette betyr skatteforvaltningsloven for deg

Den nye loven innebærer blant annet at du fra skatteåret 2017 selv kan fastsette grunnlaget for inntekts og formuesskatt, mens myndighetene foretar beregningen.

Du får mulighet til å endre opplysninger i tidligere skattemeldinger ved en endringsmelding, som må leveres senest tre år etter leveringsfristen. Dette gjelder skattemeldinger for inntekts- og formuesskatt, svalbardskatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og særavgifter. Dersom det er feil i selvangivelser fra tidligere år, må du klage for å få rettet opp i dette.

Andre endringer

  • Begrepet likning erstattes med fastsetting
  • Begrepet selvangivelse erstattes med skattemelding.
  • Myndighetene får generell adgang til å endre uriktige fastsettinger i fem år.
  • Delvis nye regler om tvangsmulkt, tilleggsskatt og overtredelsesgebyr.
  • Andre frister og utvidelse av klagerett på enkelte områder.

Vi oppdaterer innholdet i Miniforetak PLUSS, så det harmonerer med den nye loven.

Ingen konto hos Miniforetak ennå? Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

[Guide] Regelendringer og nye regler

Sist oppdatert 21.02.2023 Her samler vi det vi kjenner til av nye regler for næringslivet som er vedtatt og under planlegging. Vi har gjort lete- og sorteringsjobben for deg, og har valgt ut det viktigste for de fleste småbedriftene. Du finner de ferskeste endringene først, og kan lese deg «tilbake i tid». Vi tenker alltid…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Slik unngår du tvangsmulkt

Sist oppdatert 21.02.2023 Skatteetaten har innført tvangsmulkt for å få deg til å levere pålagt rapportering innen fristene. Se mulige konsekvenser og hvordan du unngår tvangsmulkt-fella. I forbindelse med den nye skatteforvaltningsloven, har skattemyndighetene innført tvangsmulkt for å få norske bedrifter til å levere pliktige opplysninger. Du kan også bli nødt til å betale hvis…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Det du trenger å vite om merverdiavgift

Sist oppdatert 14.02.2023 Moms er kortversjonen av merverdiavgift, offisielt forkortet med mva. Her er det mest grunnleggende om momsreglene, og hvordan du blir registrert i Merverdiavgiftsregisteret, der det fra 2021 kom en ny og enklere registreringsløsning. Jeg testet registreringsløsningen for DrivBedre AS, et e-bokforlag jeg startet høsten 2021. Førsteinntrykket er at denne løsningen innbærer små…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer