Sette rett pris på tjenestene – 5 tips

Illustrasjon til artikkel om å sette rett pris på tjenester.

Synes du at det er vanskelig å sette rett pris på tjenestene du selger? Du er ikke alene.

Prissetting er ingen eksakt vitenskap. Det handler ofte om psykologi, og det kan være ekstra krevende å sette rett pris i de minste bedriftene.

Hvorfor? fordi produktskaper og selger ofte er samme person.

Det er krevende å markedsføre og selge egne tjenester. Jeg har selv erfart dette i starten av min karriere som bedriftseier.

Det er desto større grunn til å sette seg selv i en profesjonell rolle, og øve på hvordan du kan sette rett pris på tjenestene.

1. Grunnlaget for rett pris

Det er tre hovedforutsetninger som må være på plass for at noen skal være villige å betale for tjenestene dine:

  1. Du må ha noe som potensielle kunder er villige til å betale for.
  2. De potensielle kundene må vite at du har det.
  3. Du må kunne levere tjenesten til avtalt tid.

Hvis du har dette på plass, kan du stille deg disse spørsmålene:

  1. Hva slags kompetanse og erfaring har du?
  2. Hva har du som gjør deg spesiell?
  3. Hva kan du gi dine kunder som gjør deres hverdag enklere, billigere og/eller morsommere?

Det gjelder altså å få fram argumenter for at du har det som skal til, og at du er å foretrekke foran konkurrentene dine.

Når du har brukt noen minutter på å tenke gjennom dette, er du klar for å sette rett pris på tjenestene dine.

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

2. Tradisjonell prissetting

Hvis du selger dine tjenester i et etablert marked, vil prisen ofte være noen lunde definert. Det generelle prisnivået vil være med på å bestemme også din pris, selv om prisene til en viss grad kan variere. Det handler om hva markedet forventer og er vant til.

NB! Vær oppmerksom på at prissamarbeid er ulovlig.

Hvis du driver en levebrødsbedrift, kan du rent skjematisk beregne prisen på denne måten:

Direkte kostnader (sammenheng med leveransen)
+ indirekte kostnader (f.eks: elektrisitet, husleie, regnskapsføring)
+ fortjeneste (levebrødet ditt, inkludert skatt og buffer/avsetning)
= salgspris (omsetning)

Dette er en klassisk måte å tenke prissetting på, men det handler også om hvordan følelsene påvirker dine valg.

3. Å sette rett pris handler også om psykologi

Mange som går fra å være lønnsmottakere til å bli næringsdrivende sliter med overgangen. Det er lett å glemme at prisen må være høyere hvis du leverer en tjeneste (næringsinntekt) enn hvis du er ansatt (lønnsinntekt).

Som næringsdrivende tar du selv risikoen og ansvaret. Du bruker mer tid på det administrative, og letter jobben for oppdragsgiveren.

Dermed må prisen være høyere, og nettopp hvordan du bruker ressursen tid er svært viktig.

4. Unngå denne tabben når du setter prisen

Mange nyetablerte setter prisen kunstig lavt for å «komme seg inn på markedet».

Dette kan være en klok strategi, men sørg da for å vise hva som er den egentlige prisen, og gi en tydelig rabatt. Hvis ikke vil markedet oppfatte det slik at det er den rabatterte prisen som er den reelle prisen.

Spørsmålet er om du legger deg på et nivå som gir deg en levedyktig bedrift over tid, eller om du må arbeide dag og natt for å få ei inntekt du kan leve med og for.

5. Våg å miste kunder

Du risikerer å miste kunder hvis du øker prisene, men det kan være verdt risikoen. Du kan også se på dette som et steg på vei mot en mer lønnsom virksomhet.

Høyere pris kan gjøre deg mer attraktiv for nye kunder. Prisen gjenspeiler verdien og kvalitetsstempelet du setter på deg selv.

Hvis du har gjort jobben med å trekke potensielle kunder til deg, så ønsker de å vite hvordan du kan hjelpe dem. Hvis ditt tilbud matcher deres behov, er de også villige til å betale.

Vær også oppmerksom på at det er regler for opplysning om pris på både tjenester og varer når du selger til forbrukere. Disse reglene gjelder ikke ved salg til bedrifter.

Se også vår guide Slik bruker du konsumprisindeksen når du justerer prisen. (Pluss)

Se også

Fradrag når du kjøper noe av deg selv

Eier du noe stående privat som du har bruk for i bedriften? Da kan du selge det til ditt eget AS eller ENK. Sørg for at prisen/det du kostnadsfører er reell. Hvis du kostnadsfører en ting i regnskapet som er høyere enn markedsprisen, vil sannsynligvis Skatteetaten reagere ved en eventuell skattekontroll. Det er altså ikke…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Slik bruker du konsumprisindeksen når du justerer prisen

Hvis du inngår langsiktige avtaler, er det viktig å sikre at du ikke må reforhandle avtalen etter kort tid. Dette handler blant annet om å justere prisen automatisk. Hvis du for eksempel leverer en tjeneste hver måned, og har en kontraktfestet pris, bør du ta med at prisen justeres i henhold til konsumprisindeksen. Denne indeksen…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer