[Guide] Ekstra sykepenger for enkeltpersonforetak

Selvstendig næringsdrivende/enkeltpersonforetak (ENK) bør tenke gjennom hva som skjer ved sykdom, spesielt ved langvarig sykdom. Å forsikre seg gjennom Nav med ekstra sykepengeforsikring er et enkelt tiltak for å sikre inntektene. Som selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak er du nemlig personlig ansvarlig for den økonomiske siden av foretaket. [toc] Innhold skjul Bittelitt om hvordan det er…
Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss
Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

Tips for en bedre start som næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende må tenke økonomi på en annen måte en lønnsmottakere. Tipsene i denne artikkelen hjelper deg å komme i gang. Som selvstendig næringsdrivende får du selv ansvaret for å fordele det du får inn av penger på driftsutgifter, eventuell merverdiavgift, forskuddsskatt og privatuttak («lønn»).Du må sørge for å planlegge økonomien på en annen måte.…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Sykepengegrunnlaget for selvstendig næringsdrivende

Før du i det hele tatt kan få sykepenger, må Nav ha et sykepengegrunnlag å regne ut fra. Mange selvstendig næringsdrivende forvirres av hvordan sykepengene regnes ut. Du har krav på å få utbetalt 80% av sykepengegrunnlaget fra 17. dag ved sykdom når du er selvstendig næringsdrivende. (NB! Økt fra 75% 1. oktober 2019) Du…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss