Kjøregodtgjørelse – her er satsene du trenger

Statens satser for kjøregodtgjørelse brukes forskjellig av lønnsmottakere og næringsdrivende. (Ill.foto: Yayimages.com)

Satsene for skattefri kjøregodtgjørelse er noe som både lønnsmottakere og næringsdrivende kan ha bruk for. Aktuelt for både bil, motorsykkel, ATV og andre motoriserte fremkomstmidler.

Fra og med 1. januar 2016 er den skattefrie satsen for kjøregodtgjørelse 3,80 kroner per km for de første 10.000 kilometerne. For kjørte kilometer over dette er satsen 3,45 kroner/km. Satsene gjelder for alle biler (også el-biler) og uavhengig av arbeidssted (altså ikke lenger noen særregel for Tromsø). Se flere satser for kjøregodtgjørelse lenger nede i artikkelen.

Fram til 31.12.2015 er satsen 4,10 kr/km.

Fram til 31.12.2014 var satsen 4,05 kr/km.

Satser for kjøregodtgjørelse: skattefritt for lønnsmottakere

Lønnsmottakere (gjelder også hvis du er ansatt i eget AS) kan få  skattefri kjøregodtgjørelse fra oppdragsgiver/arbeidsgiver. Satsene for 2016:

 • Bil inntil 10 000 km i kalenderåret: kr 3,80 per km (statens sats for kjøregodtgjørelse er fortsatt 4,10 kroner. Det må altså skattes av differansen på 30 øre/km).
 • Bil over 10 000 km: kr 3,45 per km.

Flere satser (skattefrie hvis ikke annet er anført):

 • Tillegg for bruk av biltilhenger eller utstyr/bagasje i bilen (over 150 kg/0,5 kubikkmeter): 1 kr per km (uendret).
 • Tillegg per passasjer i bilen: 1 kr per km (uendret).
 • El-bil: kr 3,80 per km (ned fra 4,20 kr/km, slik at du må skatte for eventuell differanse).
 • Motorsykkel over 125 ccm: 2,95 kr per km (uendret).
 • Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm: 2 kr per km (uendret)
 • Snøscooter og ATV: 7,50 kr per km (uendret)
 • Båt med motor: 7,50 kr per km. (Her ser det ut til at grensen på motor 50 Hk er tatt bort, slik at det er blitt én sats).
 • Andre motoriserte fremkomstmidler: 2 kr per km. (Vi tar foreløpig forbehold om denne satsen.)

NB! Når det gjelder bruk av biltilhenger og utstyr i bil: Punktet omfatter f.eks. etsende væsker, tilgrisede eller skitne gjenstander eller utstyr som på grunn av sin beskaffenhet må fraktes i tilhenger. Dette gjelder også utstyr/bagasje som fraktes inne i bilen der samlet vekt er minst 150 kg av det som fraktes og/eller utgjør et volum på minst 0,5 kubikkmeter. (Kilde: Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands)

Se flere satser her (statlig side, vi tar forbehold om oppdatering).

Annen ordning for selvstendig næringsdrivende

Hvis du har et enkeltpersonforetak er reglene annerledes:

Hvis du bruker din privatbil i næring fungerer ikke statens satser for kjøregodtgjørelse på samme måte. Da får du et fradrag per kilometer for inntil 6000 kilometer i året (satsen per kilometer følger vanligvis den generelle kilometersatsen).

Du får skattefradrag per km for bruk av privatbil i næring. Click To Tweet

NB! Hvis du kjører over dette, må du som hovedregel ta bilen inn i regnskapet ditt. Dette gjør at du kan trekke fra alle kostnader ved bilbruken, men du blir også fordelsbeskattet.

Det er mange som ikke ønsker dette, blant annet fordi de bruker bilen lite privat og foretrekker den enkle og oversiktlige ordningen med fradrag for antall kilometer.

Derfor velger de å få fradraget for inntil 6000 kilometer, selv om de årlig kjører for eksempel 10 000 kilometer i næringssammenheng.

NB! Vær oppmerksom på at du i tillegg kan fakturere kundene dine for bilkjøring, hvis du forhandler fram avtaler om dette.

Krav ved godtgjørelse til lønnsmottakere

Hvis du har ansatte eller andre lønnsmottakere på lista di, kan du utbetale bilgodtgjørelse til arbeidstakerne for yrkes- eller tjenestereise.

NB! For at bilgodtgjørelsen skal kunne betales ut skattefritt, og uten at det foretas forskuddstrekk, må følgende vilkår være oppfylt, ifølge Skatteetaten:

 1. Godtgjørelsen utbetales kun for yrkes- eller tjenestekjøring: Det er viktig å skille mellom yrkesreiser og arbeidsreiser. Arbeidstaker kan få utbetalt bilgodtgjørelse for yrkes- eller tjenestereise skattefritt for beløp inntil statens satser. Bilgodtgjørelse utbetalt for arbeidsreiser, regnes derimot som skattepliktig inntekt for arbeidstaker. Disse reisene regnes som privatkjøring.
  • NB! Arbeidsreise defineres som reise mellom bolig og fast arbeidssted og reise mellom faste arbeidssteder.
 2. Godtgjørelsen må ikke overstige de skattefrie satsene.
 3. Legitimasjonskravene må være oppfylt: Bilgodtgjørelsen skal legitimeres ved reiseregning som utarbeides av arbeidstakeren. Reiseregningen skal minst inneholde følgende opplysninger:
  1. arbeidstakerens navn, adresse og underskrift,
  2. dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise,
  3. formålet med reisen,
  4. hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på,
  5. fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer,
  6. totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller (ev. trippteller) ved begynnelsen og slutten av hver yrkes- eller tjenestereise, og
  7. navn på passasjerer det kreves passasjertillegg for.

Flere satser og tall for aksjeselskap (PLUSS)

Flere satser og tall for enkeltpersonforetak (PLUSS)

Flere satser og tall for andre selskapsformer (PLUSS)