Satser for kjøregodtgjørelse

Statens satser for kjøregodtgjørelse brukes forskjellig av lønnsmottakere og næringsdrivende. (Ill.foto: Yayimages.com)

Statens satser for kjøregodtgjørelse er noe som både lønnsmottakere og næringsdrivende kan ha bruk for. Aktuelt for både bil, motorsykkel, ATV og andre motoriserte fremkomstmidler.

Fra og med 1. januar 2015 er normalsatsen for bil 4,10 kroner per km. Se flere satser for kjøregodtgjørelse lenger nede i artikkelen.

NB! Fram til 31.12.2014 var satsen 4,05 kr/km.

Satser for kjøregodtgjørelse: skattefritt for lønnsmottakere

Lønnsmottakere (gjelder også hvis du er ansatt i eget AS) kan få  skattefri kjøregodtgjørelse fra oppdragsgiver/arbeidsgiver. Satsene for 2015:

 • Bil inntil 10 000 km i kalenderåret: kr 4,10 per km (økning på 5 øre/km).
 • Bil over 10 000 km: kr 3,45 per km.
 • Tillegg for bruk av biltilhenger eller utstyr/bagasje i bilen (over 150 kg/0,5 kubikkmeter): 1 kr per km.
 • Tillegg per passasjer i bilen: 1 kr per km.
 • El-bil: kr 4,20 per km.
 • Motorsykkel over 125 ccm: 2,95 kr per km (økning på 5 øre/km).
 • Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm: 2 kr per km (økning på 40 øre/km)
 • Snøscooter og ATV: 7,50 kr per km.
 • Båt med motor inntil 50 hk: 4 kr per km.
 • Båt med motor fra og med 50 hk: 7,50 kr per km.
 • Andre motoriserte fremkomstmidler: 2 kr per km.

NB! Når det gjelder bruk av biltilhenger og utstyr i bil: Punktet omfatter f.eks. etsende væsker, tilgrisede eller skitne gjenstander eller utstyr som på grunn av sin beskaffenhet må fraktes i tilhenger. Dette gjelder også utstyr/bagasje som fraktes inne i bilen der samlet vekt er minst 150 kg av det som fraktes og/eller utgjør et volum på minst 0,5 kubikkmeter. (Kilde: Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands)

Se flere satser her (statlig side, vi tar forbehold om oppdatering).

Annen ordning for selvstendig næringsdrivende

Hvis du har et enkeltpersonforetak er reglene annerledes:

Hvis du bruker din privatbil i næring fungerer ikke statens satser for kjøregodtgjørelse på samme måte. Da får du et fradrag per kilometer for inntil 6000 kilometer i året (satsen per kilometer følger vanligvis den generelle kilometersatsen).

NB! Hvis du kjører over dette, må du som hovedregel ta bilen inn i regnskapet ditt. Dette gjør at du kan trekke fra alle kostnader ved bilbruken, men du blir også fordelsbeskattet.

Det er mange som ikke ønsker dette, blant annet fordi de bruker bilen lite privat og foretrekker den enkle og oversiktlige ordningen med fradrag for antall kilometer.

Derfor velger de å få fradraget for inntil 6000 kilometer, selv om de årlig kjører for eksempel 10 000 kilometer i næringssammenheng.

NB! Vær oppmerksom på at du i tillegg kan fakturere kundene dine for bilkjøring, hvis du forhandler fram avtaler om dette.

Krav ved godtgjørelse til lønnsmottakere

Hvis du har ansatte eller andre lønnsmottakere på lista di, kan du utbetale bilgodtgjørelse til arbeidstakerne for yrkes- eller tjenestereise.

NB! For at bilgodtgjørelsen skal kunne betales ut skattefritt, og uten at det foretas forskuddstrekk, må følgende vilkår være oppfylt, ifølge Skatteetaten:

 1. Godgjørelsen utbetales kun for yrkes- eller tjenestekjøring:Det er viktig å skille mellom yrkesreiser og arbeidsreiser. Arbeidstaker kan få utbetalt bilgodtgjørelse for yrkes- eller tjenestereise skattefritt for beløp inntil statens satser. Bilgodtgjørelse utbetalt for arbeidsreiser, regnes derimot som skattepliktig inntekt for arbeidstaker. Disse reisene regnes som privatkjøring.
  • NB! Arbeidsreise defineres som reise mellom bolig og fast arbeidssted og reise mellom faste arbeidssteder.
 2. Godtgjørelsen må ikke overstige satsene i statens reiseregulativ (se satsene nederst i artikkelen).
 3. Legitimasjonskravene må være oppfylt:Bilgodtgjørelsen skal legitimeres ved reiseregning som utarbeides av arbeidstakeren. Reiseregningen skal minst inneholde følgende opplysninger:
  1. arbeidstakerens navn, adresse og underskrift,
  2. dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise,
  3. formålet med reisen,
  4. hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på,
  5. fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer,
  6. totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller (ev. trippteller) ved begynnelsen og slutten av hver yrkes- eller tjenestereise, og
  7. navn på passasjerer det kreves passasjertillegg for.