Foretaksregisteret – sjekk når du må registrere bedriften

Foretaksregisteret må alle aksjeselskap registrere seg i. De aller fleste enkeltpersonforetak har ikke registreringsplikt, men det finnes unntak.

Som hovedregel har foretak med begrenset ansvar registreringsplikt i Foretaksregisteret hos Brønnøysundregistrene. Dette gjelder blant annet alle aksjeselskap.

[toc]

Hensikten med Foretaksregisteret

Hensikten med å registrere et foretak er blant annet å få riktig oversikt over hvem som kan stilles til ansvar for det som blir gjort i foretaket.

Hvis du driver enkeltpersonforetak, er det du selv som er fullt ut ansvarlig for alt i foretaket. Enkeltpersonforetak som kun selger tjenester har ikke plikt til å registrere foretaket i Foretaksregisteret.

NB! Hvis du har et enkeltpersonforetak som driver handel med innkjøpte varer eller har flere enn 5 ansatte, må du registrere foretaket i her.

Se satsene for registrering i vår store satsoversikt, der du også finner mange andre viktige satser for deg som driver en liten bedrift (pluss):

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Hvis du vil registrere i Foretaksregisteret uansett

Du kan registrere et enkeltpersonforetak i Foretaksregisteret selv om du ikke har plikt til det.

Eksempel: Ditt ENK er registrert i Enhetsregisteret, og du vil registrere det i Foretaksregisteret:

  1. Logg deg inn på Altinn.
  2. Finn Samordnet registreringsmelding.
  3. Velg «Endre eller legge til nye opplysninger»
  4. Fyll inn ENK-ets organisasjonsnummer og hent opplysninger.
  5. Gå videre og finn valget for registrering i Foretaksregisteret.
  6. Fullfør registreringa.

Velger Enhetsregisteret

Selvstendig næringsdrivende som selger momsfrie tjenester velger ofte å registrere foretaket i Enhetsregisteret. Dette er gratis.

Det gir foretaket et organisasjonsnummer, som både kunder, bank og leverandører ofte etterspør.

NB! Hvis du får ansatte eller blir momspliktig, må du registrere foretaket i Enhetsregisteret.

Hent ut opplysninger gratis og kjapt

Du kan også hente ut firmaattest, årsregnskap og registeropplysninger gratis hvis du gjør det elektronisk.

Dette gjør du fra denne siden. Der kan du legge inn organisasjonsnummeret ditt og bestille blant annet:

  • kopi av årsregnskapet fra Regnskapsregisteret,
  • firmaattest og
  • registerutskrift fra Enhetsregisteret.

Se også

[Guide] Slik kan bedriften få en annen næringskode

Alle bedrifter skal ha en næringskode. Du velger ikke næringskoden selv, men du kan påvirke hvilken kode bedriften din havner under. Standarden for næringsgruppering og næringskoder er først og fremst av statistisk interesse. Den gjør det mulig for blant andre Statistisk sentralbyrå å sammenligne og analysere statistiske opplysninger om norske virksomheter. [toc] Næringskoden viser hovedaktiviteten…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Slik sletter du et enkeltpersonforetak

Et enkeltpersonforetak sletter du lett via et enkelt kryss på Samordnet registermelding. Skal du avvikle et aksjeselskap er det strenge regler for hvordan du skal gjøre det, men det slipper du hvis du ønsker å slette et enkeltpersonforetak fra Brønnøysundregistrene. Slik stifter du et aksjeselskap Hva som lønner seg mest av enkeltpersonforetak og aksjeselskap Slik…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Pass på fristene i Foretaksregisteret

Her er et par frister du som er registrert i Foretaksregisteret må passe på hvis du vil ha endringene registrert før årsskiftet. NB! Alle AS må være registrert i Foretaksregisteret, men de færreste ENK har plikt til det. Brønnøysundregistrene melder at melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsetting eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer