Redusert skatt ved fordeling av næringsinntekt

Ektefelle/registrert samboer kan få andel av overskuddet i enkeltpersonforetaket etter arbeidsinnsats. Du betaler aldri ut lønn til ektefelle/registrert partner. Slik fordeling kan gjøre at familien totalt sett får lavere skatt, men her er det feller du må unngå. Det viktigste er at fordelinga må være reell, det vil si at du må sannsynliggjøre at ektefelle/registrert…
Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Se også

Julebord i enkeltpersonforetaket

Du kan glemme å få fradrag for julebord i enkeltpersonforetaket hvis du ikke har ansatte. Det er mye vitsing om julebord i enkeltpersonforetaket, og du kan for all del gjennomføre det. Hvis du skal kunne fradragsføre det i regnskapet, må du ha ansatte. Og husk: Du er aldri ansatt i ditt eget ENK. Det er…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag for EK-tjenester i enkeltpersonforetaket

Her får du du en oversikt over regelverket for fradrag for EK-tjenester i enkeltpersonforetaket. Fakta Selvstendig næringsdrivende/ENK får fradrag for kostnad til elektronisk kommunikasjon i virksomheten. Sjablongreglene gjelder blant annet på disse områdene (vi har tatt med de viktigste): Fastelefon,mobiltelefon,fasttilgang til bredbånd,mobildataog etablering/installasjon (NB!). Du får fradrag for én eller flere av disse tjenestene i…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kravet til føring av personalliste

Alle bedrifter som driver serveringssted, frisørvirksomhet og skjønnhetspleie – og bilverksteder og bilpleie – skal føre og oppbevare personalliste. Men det er noen unntak. For å ta unntakene straks: Du har ikke plikt til å føre personalliste hvis personalet består kun av: innehaveren av ENK, dennes ektefelle/samboer eller barn under 16 år,daglig leder i AS…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag for julebord og andre skattefrie velferdstiltak i AS-et

Julebord og andre velferdstiltak i et aksjeselskap er tiltak som retter seg mot ansatte og andre med tilknytning til selskapet. Her er det mange muligheter til å bruke penger og få fradrag, dersom AS-et ditt er innenfor regelverket. NB! Dette gjelder også for enkeltpersonforetak og andre organisasjonsformer, hvis foretaket er innenfor regelverket, som beskrevet nedenfor.…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss