Slik leverer du selvangivelsen for selvstendig næringsdrivende via Altinn

Ill.foto: yaymicro.com

Selvstendig næringsdrivende har frist til 31. mai før de må levere selvangivelsen elektronisk, men det er mulig å søke om utsettelse helt fram til denne datoen.

NB! Se hvordan du kan søke om utsettelse av innlevering av selvangivelsen for selvstendig næringsdrivende

De viktigste datoene

 • 31. mai er de selvstendig næringsdrivendes frist for å levere selvangivelsen elektronisk. (Og du må levere. Her går det ikke automatisk, som det kan gjøre for lønnsmottakere)
 • Fra 16. februar kunne selvangivelsen leveres fra regnskapssystem (fagsystem) som har integrasjon opp mot Altinn.
 • Du kan levere selvangivelsen (for 2014) elektronisk fra 19. april hvis du er selvstendig næringsdrivende og registrert som e-bruker., samme dato som den ble gjort tilgjengelig fra skattemyndighetene.
 • Fra 23. mars er selvangivelsen tilgjengelig for alle næringsdrivende.

NB! Hvis du leverer på papir, er fristen 30. april!

Her kan du registrere deg som e-bruker hos Skatteetaten (Da er du sikret tidligere tilgang neste år.)

Alle selvstendig næringsdrivende får forhåndsutfylt selvangivelse. De forhåndsutfylte opplysningene gjelder stort sett dine personlige forhold.

Disse skjemaene må selvstendig næringsdrivende levere ved årsoppgjøret

Framførbart underskudd forhåndsutfylt

Hadde du underskudd i næring i 2012 som du ikke fikk ført til fradrag i annen inntekt i fjor?

Da skal beløpet være oppgitt på skatteoppgjøret ditt for 2012 som «ubenyttet underskudd«.

Skatteetaten har forhåndsutfylt underskuddet i selvangivelsen for selvstendig næringsdrivende. Du har vanligvis full fradragsrett for underskuddet.

Hvis du er gift, kan du overføre framførbart underskudd til fradrag i ektefellens inntekt.

NB! Ta kontakt med skattekontoret i kommunen din hvis du har spørsmål om dette.

Sjekk disse åtte fradragstipsene for næringsdrivende

Ikke leveringsfritak for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende har ikke leveringsfritak, slik som lønnsmottakere og pensjonister. I tillegg til selvangivelsen, skal du som driver av enkeltpersonforetak vanligvis levere næringsoppgave og skjema for personinntekt.

Slik leverer du selvangivelsen

1. Gå til portalen Altinn 

Altinn finner du her.

 • Klikk på Logg inn øverst til høyre i skjermbildet.
 • Logg deg inn ved å bruke et av alternativene.
 • NB! I perioder med stor pågang kan du oppleve at det er vanskelig å få logget seg inn.

2. Finn selvangivelsen

 • Selvangivelsen for selvstendig næringsdrivende er tilgjengelig i «Min meldingsboks». Der ser du «Tilsendt selvangivelse for 2014″ Denne er forhåndsutfylt med dataene Skatteetaten har fått fra eventuell arbeidsgiver, banker osv.
 • Klikk på skjemaet «Selvangivelse for næringsdrivende mv. 2014″ (RF-1030).

3. Velg om du skal levere med eller uten næringsoppgave

Ved første gangs pålogging får du spørsmål om du skal levere selvangivelse med eller uten næringsopgave. NB! Det vanligste alternativet er forhåndsvalgt.

NB! Hvis du ikke har drevet næringsvirksomhet i 2014 skal du levere selvangivelsen uten å fylle ut næringsoppgaven.

4. Fyll ut aktuelle skjemaer knyttet til din næringsvirksomhet.

 • Du kommer nå til et skjermbilde der du kan veksle mellom selvangivelsen, næringsoppgaven og fane for vedlegg.
 • Sjekk og juster eventuelt tallene i selvangivelsen og fyll ut næringsoppgaven. Via denne artikkelen finner du word-utgaver du kan kladde på.
 • Når vedleggsskjema(ene) er ferdig utfylt, overføres opplysningene automatisk til selvangivelsen.
 • NB! Du oppretter det vanligste vedleggsskjemaet (personinntekt, RF-1224) i forbindelse med fordeling av næringsinntekt (post 0402 i næringsoppgaven). Start derfor med næringsoppgaven.

5. Kontroll og innsending

 • Selvangivelsen med vedlegg blir kontrollert etter at du har klikket på «Start innsending».
 • Rett opp eventuelle feil, som vises på en egen feilside med forklaring og lenker til aktuell post og skjema.
 • Klikk på «Signer og send inn», og få tilgang til en kvitteringsside som kan skrives ut.
 • Selvangivelsen med tilleggskjemaer lagres under «Min meldingsboks».

Se Skatteetatens «Starthjelp for næringsdrivende» hvis du vil vite mer.

Sjekk også Skatteetatens egen veiledning til hvordan du fyller ut selvangivelsen for enkeltpersonforetak/selvstendig næringsdrivende.