Økonomi og regnskap ENK

Skattesatsene finner du her

The following is an excerpt. Oppdatert oversikt over de viktigste skattesatsene for de to siste årene. Vi tar med de viktigste satsene, og bare den generelle satsen. Det kan være egne satser i ulike deler av landet (for eksempel skatt på
Les mer