Økonomi og regnskap AS

Digitale kurs og moms

The following is an excerpt. Skillet mellom mva-unntatt undervisning og mva-pliktig konsulent- og rådgivningstjeneste har vært problematisk i mange år. Digitale kurs og moms har blitt et ekstra aktuelt tema i koronatida. Selv har jeg drevet
Les mer