Gründer – boken som hjelper deg i gang

Er du gründer, eller har du planer om å starte bedrift? Boken Fra gründeridé til suksess presenterer krevende stoff på en lettfattelig måte. Her får du rene ord for pengene, uten glorifisering av gründerlivet. Bestill boka via skjemaet nedenfor.

Forfatterne Oddvar Torgersen og Paal Stavrum gjennomgår hele prosessen for en gründer – fra forretningsidé til etablering, oppstart og organisering. Se innholdsoversikt under bestillingsskjemaet.

Du kan lese boken fra perm til perm, men også bruke den som et oppslagsverk.

Bla deg gjennom de første 20 av totalt 309 sider her (åpnes i ny fane).

10 prosent rabatt og fri frakt

Du får 10 prosent rabatt på boka. Med fri frakt rett til din postadresse får du dermed i praksis 20 prosent rabatt.

Tittel: Fra gründeridé til suksess
Forfattere: Paal Stavrum og Oddvar Torgersen
ISBN: 9788245023435
Forlag:
Fagbokforlaget (2018)
Sider: 309
Pris: 569 kr – 10% rabatt = 512 kr (fri frakt)

For deg som er gründer: Kort oppsummering av innholdet i boken

Kap. 1 Organisasjonsformer og oppstart

I dette kapitlet, som er skrevet av Paal, viser vi deg hva som kreves av formaliteter og kunnskap når du er gründer og skal starte bedrift. Du lærer også hvordan du praktisk går fram når du starter selve etableringsprosessen. Vi ser hovedsakelig på organisasjonsformene aksjeselskap og enkeltpersonforetak – som de aller fleste etablerere velger.

Kap. 2 Forretningsmodell og forretningsplan

Her ser vi på smidig oppstart (lean startup), ulike forretningsmodeller og den tradisjonelle forretningsplanen. Du får også innsikt i hvordan du velger hvilke problemer du faktisk skal løse for potensielle kunder. Kapitlet er skrevet av Paal, som har lagt mer vekt på forretningsmodeller enn forretningsplaner.

Kap. 3 Prissetting og kalkyler

Oddvar har skrevet dette kapitlet, der du får et innsyn i hvorfor det er nyttig å skille mellom faste og variable kostnader. Priskalkulasjon i handels- og tjenesteytende bedrifter er et sentralt tema med vektlegging på dekningsbidrag (bruttofortjeneste).

Kap. 4 Markedsføring og salg

I dette kapitlet gir vi deg en oversikt over sentrale begreper innen markedsføring og salg. Vi går spesielt inn på metoder og teknikker som har kommet de siste årene, i takt med den digitale utviklinga. Du får også et kjapt innblikk i historikken til temaet markedsføring. Paal, som har skrevet dette kapitlet, har digital og moderne markedsføring som et av sine hovedområder.

Kap. 5 Økonomi og regnskap (1)

Her er vi definitivt på Oddvars hjemmebane. Han har skrevet begge kapitlene om økonomi og regnskap. I dette kapitlet får du som gründer en enkel tilnærming til økonomi. Vi behandler begrepene bokføringsplikt, regnskapsplikt og skattemelding (selvangivelse). Viktige elementer fra bokføringsloven og regnskapsloven og grunnleggende regnskapsprinsipper blir drøftet, og dessuten kontoplan, resultatregnskap og balanse. Periodisering, merverdiavgift, lønnsområdet og skatter blir også behandlet.

Kap. 6 Økonomi og regnskap (2)

I dette kapitlet går vi noe dypere inn i økonomien. Det gir en helthetlig forståelse av balansen som det viktigste elementet i regnskap og økonomi. Vi berører enkle prinsipper for regnskapsføring. Vi går også grundigere inn i resultatregnskapet og årsavslutningen, samt i skatt og utbytte.

Kap. 7 Budsjett

Her drøftes budsjetteringsprosessen og hvilke budsjettmetoder som kan anvendes. Vi berører ledelse og strategi og deretter hovedbudsjettene: Resultat-, likviditet- og balansebudsjett, og de tilhørende delbudsjettene. Avviksanalyse og budsjettet som styringsverktøy blir også grundig behandlet i dette kapitlet, skrevet av Oddvar.

Kap. 8 Effektiv organisering

I dette kapitlet ser vi på tidsressursen og hvordan du kan bruke den bedre. Tida er den viktigste ressursen for mange bedrifter i dag. Alle slags distraksjoner og påvirkninger som vi kontinuerlig utsettes for, gjør det desto viktigere å være bevisst på hvordan vi faktisk bruker denne dyrebare ressursen. Paal har skrevet dette avsluttende kapitlet.

Tilbakemeldinger fra leserne

Dette sier en økonomistudent, som spesielt har brukt kapitlet om markedsføring:

«Boken er straight to the point, har en særdeles god flyt, og er høyst relevant og høyst oppdatert på hva som beveger seg i digital markedsføring – kontra hva andre lærerbøker ikke inkluderer, og forelesere enda ikke lærer bort.

Fremfor kognitive teorier, som i og for seg er viktige for grunnforståelsen og psykologien i markedsføringsfaget, så tar boken en mer praktisk approach. Boken er spot on på det å forklare hvilke type markedsføringsaktiviteter en bedrift bør utføre i dagens digitale verden (bra med å inkludere bakgrunnen tilknyttet det nye hamskiftet kom med internett osv.). Den har også en korte og logiske forklaringer på hvordan man skal gjøre aktivitetene best mulig fra scratch for en start-up. Den tar også med vanlige feil som gjøres i mange oppstartsbedrifter, og hvordan de heller kan gjøres bedre – dette er effektivt, og får leseren til å føle seg veldig «lur/smart med en følelse at man vet noe ingen andre vet.

Selv om boken er egnet for en oppstartsbedrift, så er den usedvanlig god for en innføring og forståelse av en ny verden innen markedsføring som kan gi bedrifter av alle slag uendelig med muligheter.

Kort sagt burde kapitlet om markedsføring – spesielt det som er nevnt innen digital markedsføring, vært en integrert i dagens pensum på handelshøyskoler i Norge. (Evt. da gått mer i dybden på SEO som er et enormt område med potensiale. Det læres heller ikke bort på høyskolenivå med mindre man studerer slikt i dybden). Den er inspirerende for å videre læring, og er enkelt forklart.

Det at den fungerte så godt for min del på dette temaet betyr at den oppfyller sitt formål om å brukes som oppslagsverk, eller at den leses fra perm til perm.»

Har du en bedriftsidé på gang? Da anbefaler vi også vår grunnleggende bloggpost om å starte egen bedrift.