NUF – kort om norskregistrert utenlandsk foretak

NUF illustrert ved engelsk motiv.

NUF er en lovlig selskapsform, selv om den er blitt mindre aktuell etter lavere krav til aksjekapital og endring av aksjeloven. Se hvordan du starter NUF.

Tidligere var det også populært blant norske småbedrifter å starte et selskap for eksempel i England, for så å starte et NUF (norskregistrert utenlandsk foretak) i Norge knyttet til dette selskapet.

Etter at aksjelovgivningen er forenklet og kravet til aksjekapital er redusert for aksjeselskap i Norge, er alternativet for disse blitt mindre fristende.

Kravet til aksjekapital i norske aksjeselskaper er redusert til 30.000, og du kan bruke av denne summen til å betale oppstartskostnadene på mellom 6.000 og 10.000 kroner.

Her ser du hvordan du starter et aksjeselskap – trinn for trinn.

NUF som filial i Norge

Alle utenlandske foretak som trenger et norsk organisasjonsnummer må registreres som et NUF.

Et utenlandsk selskap kan gjennom et NUF altså få en avdeling av det utenlandske foretaket i Norge.

NB! Det er ingen spesielle krav til hvordan det utenlandske foretaket er organisert i hjemlandet.

Noen få av de største selskapene i Norge er faktisk NUF. Ifølge ei liste hos Dagens Næringsliv er WS Atkins International LTD NUF på 36. plass på lista over de 500 største bedriftene i Norge.

Ikke egne rettssubjekt

Det er viktig å merke seg at den norske avdelingen (NUF-et) ikke er et eget rettssubjekt. Dette innebærer at det er det utenlandske foretaket som er ansvarlig for driften også i NUF-et.

Ikke egenkapitalkrav

At det ikke er krav til egenkapital/aksjekapital ved etablering av et slikt foretak var tidligere en sterk årsak til at mange små næringsdrivende tidligere registrerte et selskap i utlandet med avdeling i Norge.

Det som mange feilberegnet var det faktum at de da måtte forholde seg til to skatteregimer, både det i «hjemlandet» og det norske skattesystemet.

Registreringsplikt eller ikke

Et norskregistrert utenlands foretak har registreringsplikt i Foretaksregisteret hvis det skal drive næringsvirksomhet i Norge. Det er ingen klar definisjon av når det blir næringsvirksomhet, men Brønnøysundregistrene har satt opp disse momentene, som tyder på at det er tilfelle:

 • Foretaket har ansatte i Norge.
 • Foretaket inngår avtaler/kontrakter i Norge.
 • Foretaket har varelager i Norge.
 • Kunden har inntrykk av å handle med et foretak i Norge.
 • Tjenesten utføres i Norge.

Et norskregistrert utenlandsk foretak kan ikke registres i Foretaksregisteret hvis det

 • kun driver med ren kapitalplassering i Norge,
 • er deltaker i norske foretak,
 • driver netthandel der handelen ikke primært er rettet mot norske kunder, og hvor foretaket ikke har varelager eller ansatte i Norge,
 • trenger organisasjonsnummer for å opprette norsk bankkonto. (Da er Enhetsregisteret stedet).

Slik registrerer du et NUF i Foretaksregisteret

NB! Registrering forutsetter altså at du har et morselskap i utlandet.

 1. Ha disse dokumentene klare (skal legges ved):
  • Hovedforetakets stiftelsesdokumenter og vedtekter.
  • Protokoll fra de i det utenlandkse foretaket som har myndighet til å beslutte opprettelse av virksomhet i Norge.
  • Registreringsbevis fra offentlig registreringsmyndighet i hjemlandet.
 2. Finn skjemaet Samordnet registermelding – blankett for norskregistrert utenlandsk foretak hos Altinn.
  • NB! Registreringen kan ikke gjøres elektronisk, ifølge Altinn. Alle nyregistreringer av NUF må meldes på papirskjema (utrolig nok).
 3. Fyll eventuelt ut også skjemaet for registrering i merverdiavgiftsregisteret (hvis det er aktuelt).
  • Dette skjemaet finner du i samme lenke som ovenfor.
 4. Husk nødvendige underskrifter og at alle som skal ha en rolle i NUF-et må ha norsk fødselsnummer eller D-nummer.

Se også

Skattefri fusjon mellom NUF og aksjeselskap er mulig

En slik fusjon krever imidlertid at NUF-et (norskregistrert utenlandsk foretak) er skattemessig hjemmehørende i Norge. Skatteetaten skiller mellom disse typene NUF: NUF som skattemessig behandles som en avdeling (filial) av det utenlandske hovedforetaket og er ledet fra utlandet.NUF som skattemessig anses som hjemmehørende her (skatteloven § 2-2-(1) bokstav e). Skatteetaten skisserer disse to alternativene Alternativ…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss