Når arbeidstaker arbeider hjemme – regelendringer på gang

Sist oppdatert 18.03.2023

Psykososiale forhold blir viktigere hvis forskriften om når arbeidstaker arbeider hjemme endres.

Arbeids- og sosialdepartementet sendte i går, 22. april, ut forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

Når arbeidstaker arbeider hjemme – oppsummering av forslagene til endringer

Departementet oppsummerer endringsforslagene slik:

  • en tydeliggjøring av forskriftens virkeområde.
  • et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.
  • en tydeliggjøring av at bestemmelsen om arbeidsmiljøet i forskriften også omfatter psykososiale forhold.
  • at Arbeidstilsynet gis kompetanse til å føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften blir overholdt.

Aktualisert gjennom koronapandemien

Forskriften om arbeid hjemmefra har vi hatt siden 2002. Nå er den moden for endring.

Denne måten å jobbe på har naturlig nok blitt aktualisert gjennom koronapandemien, som har ført til økt oppmerksomhet om det som skjer når arbeidstaker arbeider hjemme (eller fra hytta, for den saks skyld).

Les mer om hjemmekontor vs kontorfellesskap.

Også departementet sier noe om dette i høringsnotatet:

Etter at koronapandemien brøt ut har mange arbeidstakere arbeidet fra hjemmekontor. Dette har reist ulike spørsmål om hvilke regler som gjelder. På arbeidsmiljøområdet gjelder en egen forskrift (forskrift 5. juli 2002 nr. 715 om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, heretter “forskriften”). Forskriften fastslår at arbeidsmiljøloven gjelder, men med nærmere presiseringer og en del unntak.

Høringsnotat – Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

23. juli 2021 er frist for å sende inn høringssvar.

Her er forskriften slik den foreligger i dag.

Vant til å arbeide fra hvor som helst

Mange enkeltpersonforetak og små aksjeselskap har innehavere/eiere som allerede er godt vant med å arbeide andre steder enn på en tradisjonell arbeidsplass.

Selvstendig næringsdrivende (ENK) er ikke omfattet av denne forskriften, men det er faktisk eiere og eneste ansatte i AS.

Ingen konto hos Miniforetak ennå? Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

[GUIDE] Standard arbeidsavtale og alt om ansettelser

Sist oppdatert 21.02.2023 Sjekk malen for standard arbeidsavtale (arbeidskontrakt) – og regelverk og muligheter knyttet til ansettelser. Her er malen Du kan lese om regelverket knyttet til ansettelser nedenfor, og bruk gjerne Arbeidstilsynets mal for standard arbeidsavtale: Her finner du standard arbeidsavtale. (Åpnes i ny fane) Malen er enkel og oversiktlig. NB! Du får malen på seks språk,…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Regelendringer og nye regler

Sist oppdatert 21.02.2023 Her samler vi det vi kjenner til av nye regler for næringslivet som er vedtatt og under planlegging. Vi har gjort lete- og sorteringsjobben for deg, og har valgt ut det viktigste for de fleste småbedriftene. Du finner de ferskeste endringene først, og kan lese deg «tilbake i tid». Vi tenker alltid…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende

Sist oppdatert 21.02.2023 Her får du oversikt over sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende / enkeltpersonforetak. Vi har også med lenker til og info fra offentlige kilder. Vi viser til hovedreglene, og tar ikke med alle detaljer og eventuelle forbehold. NB! Bruk denne informasjonen som grunnlag, og snakk med Nav om din situasjon. Har vi glemt noe,…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer