Når arbeidstaker arbeider hjemme – regelendringer på gang

Psykososiale forhold blir viktigere hvis forskriften om når arbeidstaker arbeider hjemme endres.

Arbeids- og sosialdepartementet sendte i går, 22. april, ut forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

Når arbeidstaker arbeider hjemme – oppsummering av forslagene til endringer

Departementet oppsummerer endringsforslagene slik:

  • en tydeliggjøring av forskriftens virkeområde.
  • et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.
  • en tydeliggjøring av at bestemmelsen om arbeidsmiljøet i forskriften også omfatter psykososiale forhold.
  • at Arbeidstilsynet gis kompetanse til å føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften blir overholdt.

Aktualisert gjennom koronapandemien

Forskriften om arbeid hjemmefra har vi hatt siden 2002. Nå er den moden for endring.

Denne måten å jobbe på har naturlig nok blitt aktualisert gjennom koronapandemien, som har ført til økt oppmerksomhet om det som skjer når arbeidstaker arbeider hjemme (eller fra hytta, for den saks skyld).

Les mer om hjemmekontor vs kontorfellesskap.

Også departementet sier noe om dette i høringsnotatet:

Etter at koronapandemien brøt ut har mange arbeidstakere arbeidet fra hjemmekontor. Dette har reist ulike spørsmål om hvilke regler som gjelder. På arbeidsmiljøområdet gjelder en egen forskrift (forskrift 5. juli 2002 nr. 715 om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, heretter “forskriften”). Forskriften fastslår at arbeidsmiljøloven gjelder, men med nærmere presiseringer og en del unntak.

Høringsnotat – Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

23. juli 2021 er frist for å sende inn høringssvar.

Her er forskriften slik den foreligger i dag.

Vant til å arbeide fra hvor som helst

Mange enkeltpersonforetak og små aksjeselskap har innehavere/eiere som allerede er godt vant med å arbeide andre steder enn på en tradisjonell arbeidsplass.

Selvstendig næringsdrivende (ENK) er ikke omfattet av denne forskriften, men det er faktisk eiere og eneste ansatte i AS.

Se også

Dette er kravene til HMS i bedriften

Sjekk hva som er kravene til HMS (helse, miljø og sikkerhet), når du må ha HMS-opplæring og hvordan du kan skaffe den. Du har sikkert opplevd å bli lokket til å kjøpe diverse HMS-kurs, med henvisning til at det er pålagt og at skumle ting kan skje med deg og din bedrift hvis du ikke…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Offentlige virksomheter skal kreve e-faktura

Men bare for anskaffelser av varer og tjenester for over 100 000 kroner eksklusive merverdiavgift. Ikke alle er enige i at kravet er innført. Dette henger sammen med at beløp under dette er unntatt fra regelverket for offentlige anskaffelser. Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser trådte i kraft 2. april i år. Forskriften er…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Utsetter skatteplikten for transportsektoren igjen

I 2019 kom det nye regler for naturalytelser i arbeidsforhold, som blant annet medførte skattlegging av personalrabatter. I transportsektoren har det lenge vært vanlig praksis at ansatte har fått skattefrie rabatter på kort og billetter som kan brukes i persontransporttjenester. Transportsektoren fikk derfor i utgangspunktet utsatt skattlegging av slike personalrabatter til 1. juli 2019. Nå…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Jobbe i utlandet når du driver egen bedrift

Se hvilke regler som gjelder når du skal jobbe i utlandet som ansatt i eget aksjeselskap eller som innehaver av enkeltpersonforetak. I denne guiden tar jeg utgangspunkt i at du er ansatt i eget aksjeselskap eller jobber i eget enkeltpersonforetak. NB! Av guiden vil du se at du spesielt må være oppmerksom på trygdereglene og…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer