Nå kan du korrigere søknaden til kompensasjonsordningen

Hvis din bedrift har søkt kompensasjon og du vet at det er feil i den, kan du nå sende inn en endringssøknad, som automatisk erstatter den forrige søknaden.

Det er Regnskap Norge som bringer denne nyheten om kompensasjonsordningen for næringslivet som gjelder for perioden september 2020 til februar 2021.

Her finner du lenke til innsending av ny søknad, og også informasjon om hvordan du kan klage på vedtak.

Kompensasjonsordningen forvaltes av Brønnøysundregistrene og er knyttet til koronapandemien.

Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

Kompensasjonsordningen for uunngåelige kostnader justert for april

Søknadsfristen for månedene mars-mai var 31. juli 2020. Har du sendt inn søknad innen fristen, kan du fortsatt endre. Søknader for juni og juli kan sendes inn fra midten av august. Innspill fra næringslivet og myndighetenes egne vurderinger har gjort at forskrifta for ordningen er endret siden den ble lansert. Noen av endringene For å…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Unngå denne fella når du skal korrigere mva-meldinga

Ifølge Skattetaten sender noen bedrifter inn en ny hovedmelding når de vil korrigere mva-meldinga. Det er ikke rette måten. Skatteetaten anbefaler denne måten hvis du skal korrigere mva-meldinga ut fra ei allerede innsendt mva-melding: Send ei korrigert melding eller en tilleggsmelding:Ei korrigert melding erstatter hovedmeldinga og eventuelle tidligere innsendte mva-meldinger for samme termin.Ei tilleggsmelding kommer…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Kompensasjon for inntektstap på grunn av korona

Dette er en ordning som gjelder enkeltpersonforetak og lønnsfrilansere med inntektstap på grunn av korona. Jeg konsentrerer meg her om ordningen for ENK/selvstendig næringsdrivende. DENNE ARTIKKELEN ER IKKE OPPDATERT NB! Se beregningsmodellen (regneark) fra Regnskap Norge under punkt 1. Muligheten for å søke kompensasjon ble åpnet 4. mai 2020, og har skapt en del spørsmål…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Slik søker du om utsatt levering av skattemeldingen

31. mai er den ordinære fristen for å søke om utsatt levering av skattemeldingen for næringsdrivende og aksjeselskap. Det er samme dag som den ordinære fristen for levering. NB! Fristen kan bli forskjøvet på grunn av helg eller bevegelige helligdager. Sjekk kalenderen for ENK eller kalenderen for AS for eksakt dato. [Guide] Slik leverer du…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer