Lønnsstøtteordningen til bedrifter som tar ansatte tilbake fra permittering

Den nye lønnsstøtteordningen betyr at kriserammede bedrifter får inntil 25.000 kroner per måned i støtte per ansatt de tar tilbake fra permittering.

– Vi må unngå at ledigheten biter seg fast på et høyt nivå. Målet med denne ordningen er at de som er permittert skal komme raskere i tilbake i jobb. Jeg vil oppfordre alle arbeidsgivere til å sette seg inn i ordningen, vurdere om dette vil treffe dem og om de kan hente ansatte tilbake, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i ei pressemelding.

Kan søke i lønnsstøtteordningen fra 3. mai

Søknadsportalen åpner 3. mai, og det er Skatteetaten som skal forvalte lønnsstøtteordningen.

Både søknads- og utbetalingsprosessen vil i stor grad være automatisert, og det vil være full åpenhet om hvilke bedrifter som får støtte. Skatteetaten gjennomfører kontroller av virksomheter som søker tilskudd.

Dette ser finansministeren som et stort pluss, og viser til at det er gode erfaringer med slike ordninger.

– At alle kan følge med på hvilke bedrifter som får støtte styrker tilliten til ordningen og motvirke misbruk av den, sier han.

Lønnsstøtteordningen i korte trekk

 • Gjelder for arbeidsgivere som tar tilbake egne ansatte fra permittering i perioden 15. mars til 30. juni 2021.
 • Arbeidsgivere med minst 70 prosent omsetningsfall får inntil 25 000 kroner i måneden per ansatt som tas tilbake fra permittering.
 • Ved omsetningsfall under 70 prosent, avtar støttebeløpet gradvis ned til 10 000 kroner for et omsetningsfall på 15 prosent.
 • Omsetningsfall under 15 prosent gir ikke rett til støtte.
 • Ansatte som tas tilbake, må ha vært helt eller delvis permittert både per 5. mars 2021 og på minst en av følgende datoer:
  • 15. november 2020
  • 1. desember 2020
  • 15. desember 2020
  • 31. desember 2020
  • 15. januar 2021

Les mer om lønnsstøtteordningen hos Skatteetaten.

Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

Permitteringsperioden utvides til 52 uker

Permitteringsperioden utvides, og dette er for å motvirke unødvendige oppsigelser under koronapandemien. Regjeringen kunngjorde 13. august at permitteringsperioden utvides til 52 uker (et kalenderår) fra 1. november 2020. Samtidig har myndighetene et «lite ris bak speilet», for å få arbeidsgivere til å vurdere behovet for permittering. Dette handler om en ekstra arbeidsgiverperiode på fem dager…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kompensasjonsordningen for uunngåelige kostnader justert for april

Søknadsfristen for månedene mars-mai var 31. juli 2020. Har du sendt inn søknad innen fristen, kan du fortsatt endre. Søknader for juni og juli kan sendes inn fra midten av august. Innspill fra næringslivet og myndighetenes egne vurderinger har gjort at forskrifta for ordningen er endret siden den ble lansert. Noen av endringene For å…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer