[Guide] Slipp næringsoppgaven ved lav omsetning

Hvis du har driftsinntekt i enkeltpersonforetaket på inntil 50.000 kroner og ikke er momspliktig, kan du ha mulighet til å levere skattemelding uten næringsoppgave. Denne guiden vil bli endret, etter som det kommer ny skattemelding for selvstendig næringsdrivende våren 2022 (for skatteåret 2021) Det er også andre unntak fra denne bestemmelsen (se nedenfor). Denne løsningen…
Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Se også

[Guide] Skjemaer selvstendig næringsdrivende skal levere

Selvstendig næringsdrivende skal som hovedregel minst levere tre skjema i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen) og skatteoppgjøret. 31. mai er fristen for levering. Dette innholdet er utdatert, etter som Næringsrapport skatt ikke lenger skal brukes. Det kommer ny informasjon vinteren 2022. Hvis du kan levere Næringsrapport skatt trenger du ikke å levere verken næringsoppgave eller tilleggskjema…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Slik leverer du skattemeldingen for ENK

Selvstendig næringsdrivende har frist til 31. mai før de må levere skattemeldingen for ENK (selvangivelsen) elektronisk, men det er mulig å søke om utsettelse helt fram til denne datoen. Næringsrapport skatt er borte som innleveringsmulighet fra og med skatteåret 2021 (innlevering våren 2022) Skatteetaten oppfordrer til at du bruker et regnskapssystem ved innsending av skattemelding…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss