Kompensasjonsordningen for uunngåelige kostnader justert for april

Søknadsfristen for månedene mars-mai var 31. juli 2020. Har du sendt inn søknad innen fristen, kan du fortsatt endre. Søknader for juni og juli kan sendes inn fra midten av august. Innspill fra næringslivet og myndighetenes egne vurderinger har gjort at forskrifta for ordningen er endret siden den ble lansert. Noen av endringene For å…
Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Se også

Utsetter skatteplikten for transportsektoren igjen

I 2019 kom det nye regler for naturalytelser i arbeidsforhold, som blant annet medførte skattlegging av personalrabatter. I transportsektoren har det lenge vært vanlig praksis at ansatte har fått skattefrie rabatter på kort og billetter som kan brukes i persontransporttjenester. Transportsektoren fikk derfor i utgangspunktet utsatt skattlegging av slike personalrabatter til 1. juli 2019. Nå…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss