Høyere pris – 6 grunner til å sette opp prisen på tjenestene

Illustrasjonsbilde av pengesedler, til blogginnlegg om å sette høyere pris på egne produkter.

Sette høyere pris for tjenestene i et enkeltpersonforetak eller et lite aksjeselskap – det er krevende, det. Se fellene du må unngå.

Selger du tjenester i bedriften din? Da er det i praksis tida di du selger, også om du tar én pris per oppdrag eller pakkeløsning.

Overgangen fra å være lønnsmottaker til å selge egne tjenester kan være krevende. Du må rett og slett endre tankesett.

I utgangspunktet handler det alltid om forhandling av pris, når du skal bli enig med en kunde om pris. Her er det to avgjørende momenter:

 1. Din evne til å forhandle prisen og å stå for det prisnivået du har valgt.
 2. Hvor sterkt markedet etterspør din tjeneste.

Se også vår guide Slik bruker du konsumprisindeksen når du justerer prisen. (Pluss)

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Unngå denne tabben – de 6 grunnene

Ikke ta utgangspunkt i nivået på lønnsinntekt når du beregner hva din arbeidstid og -innsats skal koste. Her er noen av grunnene til at du må sette høyere pris på bedriftens tjenester:

Din bedrift

 1. gjør arbeidet for egen regning og risiko, med egne driftsmidler,
 2. må dekke alle sosiale utgifter selv,
 3. må (i hovedsak) dekke alle forsikringer selv,
 4. får det meste av den administrative jobben selv.
 5. må dekke dine løpende utgifter til næringsvirksomheten selv.

Det sjette punktet er at kunden din slipper å ha deg inn i lønnssystemet, med alt det innebærer av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og arbeidsgiveransvar for øvrig.

Dette sparer kunden for både arbeidstid og rene penger.

Minner for øvrig om at prissamarbeid er ulovlig (lenke til Konkurransetilsynet).

Beregn høyere pris i levebrødsbedriften

For å beregne riktig pris, kan du sette opp en kalkyle. Enkelt sagt kan den se slik ut:

Direkte kostnader (som har sammenheng med leveransen)
+ indirekte kostnader (eks: strøm, husleie, regnskapsføring etc. som uansett påløper)
+ fortjeneste (det du skal leve av, eventuelt med en andel du setter av til å bygge opp kapital)
= salgspris

De aller fleste som driver enkeltpersonforetak driver såkalte levebrødsbedrifter. Det samme gjør også svært mange aksjeselskap. Det vil si at de ikke er typiske vekstbedrifter, med mål om å vokse og få mange ansatte.

Fire klassiske feilvurderinger

Her er fire typiske feilvurderinger som jeg stadig observerer hos levebrødsbedrifter i startfasen:

 1. Du tenker ikke godt nok gjennom hvilket prisnivå du ønsker å ligge på.
 2. Du priser deg lavere enn markedet er villig til å betale.
 3. Du øver for lite foran speilet på å si prisen uten sjenanse.
 4. Du budsjetterer med for lave kostnader.

Lær mer om budsjettering i en liten bedrift.

Ikke unnskyld deg når du skal sette høyere pris

Når du har funnet din pris, så vet du hva du har å gå ut fra i forhandlinger med kunden. Du vet da godt hva som kreves i form av kostnader for å få din bedrift til å fungere. Det som koster, er blant annet dette:

 • Kontorrekvisita
 • Husleie (hvis du har leid kontor)
 • Inventar
 • Reise og diett
 • Syke barn
 • Eventuelle sykedager for din egen del
 • Telefon
 • Internett
 • Forsikring
 • Markedsføring
 • Regnskapsføring osv.


NB!
Men ikke kom trekkende med denne lista til kunden! Ut fra din kalkyle har du funnet din pris, og det er denne som danner grunnlaget for din forhandling om en best mulig pris for det du leverer.

Flere prissettingstips her.

Se også

Fradrag når du kjøper noe av deg selv

Eier du noe stående privat som du har bruk for i bedriften? Da kan du selge det til ditt eget AS eller ENK. Sørg for at prisen/det du kostnadsfører er reell. Hvis du kostnadsfører en ting i regnskapet som er høyere enn markedsprisen, vil sannsynligvis Skatteetaten reagere ved en eventuell skattekontroll. Det er altså ikke…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer