[Guide] Driftsselskap, holdingselskap, morselskap eller investeringsselskap

Holdingselskap, morselskap, investeringsselskap eller vanlig aksjeselskap, hva er forskjellen – og er det egentlig noe som skiller dem? Begrepet holdingselskap kommer fra det engelske Holding Company, som ifølge Investopedia innebærer at selskapet eier nok av aksjene i et annet selskap til å ha kontroll over det. I Norge snakker vi om morselskap når et selskap…
Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss
Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

Vær på vakt hvis du låner penger fra eget AS

De siste årene er regelverket strammet kraftig til når det gjelder lån fra aksjeselskap til eiere. Fra høsten 2015 ble det slutt på billige lån fra aksjeselskap til aksjonærer. Da var det ifølge skattemyndighetene utlånt over 20 milliarder kroner fra norske AS til eierne. Myndighetene ønsket å få slutt på dette. Lån er utbytte Derfor…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Slik velger du bort revisoren i aksjeselskapet

Slik velger du bort revisoren – følg vår steg-for-steg-veiledning nedenfor. Tre viktige momenter først: Du må ha en generalforsamlingsprotokoll som viser at selskapet har vedtatt fravalg av revisjon for inneværende år.Du kan bruke reglene for forenklet generalforsamlingsbehandling når du/dere fravelger revisjon.Melding om fravalg av revisjon må være mottatt hos Foretaksregisteret senest 15. januar året etter,…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Minstekravene til aksjeselskap – faktaside

De formelle minstekravene til aksjeselskap (AS) finner du i denne artikkelen, som er en rent faktabasert artikkel, til hjelp for våre plussmedlemmer. Endringer av lovverket de siste årene har gjort det enklere å drive de minste aksjeselskapene. Nedenfor finner du fakta, og jeg anbefaler deg å lese vår praktiske veiledning til oppstart av aksjeselskap i tillegg. Her…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Reelle rettighetshavere – nytt register og hva du må gjøre

Reelle rettighetshavere må norske virksomheter ha oversikt over fra 1. november 2021. Her kan du laste ned mal. Plikten til å ha oversikt over idelle rettighetshavere gjelder blant annet alle aksjeselskap. Min antakelse er at dette er relativt enkelt for våre medlemmer som har aksjeselskap, men det blir uansett enda en ting å forholde seg…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss