[Guide] Slik bruker du konsumprisindeksen når du justerer prisen

Hvis du inngår langsiktige avtaler, er det viktig å sikre at du ikke må reforhandle avtalen etter kort tid. Dette handler blant annet om å justere prisen automatisk. Hvis du for eksempel leverer en tjeneste hver måned, og har en kontraktfestet pris, bør du ta med at prisen justeres i henhold til konsumprisindeksen. Denne indeksen…
Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Se også

Fradrag når du kjøper noe av deg selv

Eier du noe stående privat som du har bruk for i bedriften? Da kan du selge det til ditt eget AS eller ENK. Sørg for at prisen/det du kostnadsfører er reell. Hvis du kostnadsfører en ting i regnskapet som er høyere enn markedsprisen, vil sannsynligvis Skatteetaten reagere ved en eventuell skattekontroll. Det er altså ikke…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag ved kjøp fra privatpersoner

Aktuelt med kjøp fra privatpersoner til AS-et eller ENK-et ditt? Det kan du få fradrag for, men pass på å gjøre det riktig. For det første er det aldri merverdiavgift på kjøp fra privatpersoner. Det er kun næringsdrivende/foretak som kan legge til merverdiavgift. For det andre, er kravet til dokumentasjon av transaksjonen likevel helt klart.…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss