[Guide] Kompensasjon for inntektstap på grunn av korona

en rekke glass med mynter i synkende mengde for å illustrere inntektstap
Dette er en ordning som gjelder enkeltpersonforetak og lønnsfrilansere med inntektstap på grunn av korona. Jeg konsentrerer meg her om ordningen for ENK/selvstendig næringsdrivende. DENNE ARTIKKELEN ER IKKE OPPDATERT NB! Se beregningsmodellen (regneark) fra Regnskap Norge under punkt 1. Muligheten for å søke kompensasjon ble åpnet 4. mai 2020, og har skapt en del spørsmål…
Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Se også

[Guide] Slik bokfører du tilskudd fra Staten i forbindelse med koronapandemien

Mange norske bedrifter har fått tilskudd under koronapandemien, enten det er kompensasjon for faste uunngåelige kostnader eller kompensasjon av bortfall av inntekt. Dermed oppstår det også spørsmål rundt hvordan dette skal bokføres i regnskapet. Hovedpoenget er om tilskuddene vil oppfattes som skattepliktig inntekt eller ikke. Og det vil de. Dette betyr at tilskudd skal resultatføres…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss