[Guide] Forhøyelse av aksjekapital i et personlig aksjeselskap

Forhøyelse av aksjekapital kan skje ved nytegning av aksjer eller gjennom at AS-ets egne midler blir overført fra fri egenkapital. Sistnevnte kalles fondsemisjon, som vi ikke behandler i denne guiden. Vi skal se på det første alternativet: Nytegning av aksjer, der forhøyelsen skjer ved innbetaling av penger og ikke eiendeler. Forhøyelse av aksjekapital med penger…
Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss
Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

[Guide] Betale tilbake aksjekapital

På et tidspunkt kan det være aktuelt å betale tilbake aksjekapital du har gått inn med i eget aksjeselskap. Se hvordan du gjør det. Dette er altså en variant av kapitalnedsetting. Hvis du vil gå rett til kildene, kan du se nærmere om nedsetting av aksjekapitalen i aksjelovens kapittel 12. NB! Vær oppmerksom på at…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss