Fradrag og skatteplikt for forsikring

Har du gruppelivsforsikring (uførhet og død) og/eller ulykkesforsikring via aksjeselskapets regnskap? Dette er skattepliktig for deg som ansatt (for eksempel i eget AS), og gir fradrag for aksjeselskapet. Det er altså viktig å være klar over når det er skatteplikt og ikke på forsikring. Nedenfor ser du to eksempler på forsikringer som ikke er skattepliktige…
Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Se også

Fradrag for arbeidstøy

Nei, du får ikke fradrag i regnskapet ditt for klær som er egnet til privat bruk. Hvis du kjøper en ordinær dress eller kjole før du skal holde foredrag, vil dette sannsynligvis ikke gi grunnlag for fradrag i regnskapet. Dette er spørsmål som ofte dukker opp når vi holder kurs om skatt og økonomi for…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Julebord i enkeltpersonforetaket

Du kan glemme å få fradrag for julebord i enkeltpersonforetaket hvis du ikke har ansatte. Det er mye vitsing om julebord i enkeltpersonforetaket, og du kan for all del gjennomføre det. Hvis du skal kunne fradragsføre det i regnskapet, må du ha ansatte. Og husk: Du er aldri ansatt i ditt eget ENK. Det er…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag for overtidsmat i aksjeselskapet

Når du har lange arbeidsdager kan ditt AS dekke utgiftene til ett måltid og få fradrag for det. Du som ansatt kan få et skattefritt måltid dekket av bedriften hvis du på grunn av overtid må arbeide minst 10 timer sammenhengende utenfor hjemmet. Viktig: Du kan naturligvis spise maten før du har arbeidet de 10…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag for aviser, tidsskrifter og nyhetstjenester

Hovedregelen er at helt eller delvis fri avis i arbeidsforhold er en privat fordel for eg som er ansatt. Dermed må du skatte av denne fordelen. Dette gjelder også tilgang til digitale nyhetstjenester, som etter hvert dominerer. Det er imidlertid noen unntak og muligheter her. Tjenstlig behov – fradrag for bedriften og skattefritt for deg…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag for kurs og utdanning i AS

Du kan få fradrag for kurs og opplæring i AS-ets regnskap, men her er det både gråsoner og klare grenser. Det er nemlig ikke fritt fram. Skillet går i hovedsak på om det er ajourhold og vedlikehold av kunnskapen, eller om det er grunnutdanning, videreutdanning eller spesialisering du gyver løs på. Du kan få fradrag…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss