Fradrag for underskudd i næring

Har du underskudd i enkeltpersonforetakets regnskap? Da får du fradrag for det. Her ser du hva du må passe på for å få det riktig.

Fram til nå har det vært slik at eventuelt underskudd har kommet fram i post 9930 i næringsoppgave 1. Denne har du overført til post 0401 på side 4 i næringsoppgaven.

Underskuddet har videre blitt automatisk overført til skattemeldingen (selvangivelsen), post 3.2.19 (Underskudd i annen næring)

Fra og med våren 2022 er skattemeldinga for selvstendig næringsdrivende/enkeltpersonforetak endret. Vi kommer tilbake med oppdatering av denne fradragsartikkelen når detaljene er klare rundt de nye innsendingsmetodene.

Kommenter gjerne under her dersom det ser ut til at vi har glemt det.

Litt trøst: Alt tyder på at det blir enklere å levere skattetallene i tida framover, så det er ingen grunn til bekymring.

Viktig om negativ personinntekt i enkeltpersonforetaket

Hvis du har negativ personinntekt i virksomheten din (jf at du har hatt underskudd eller at skjermingsfradraget var høyere enn næringsinntekta), gjelder følgende:

  1. Beregnet negativ personinntekt kan trekkes fra i positiv beregnet personinntekt i senere år fra den samme virksomheten. Du kan altså ikke trekke den fra i personinntekt utenfor virksomheten.
  2. Muligheten til å gjøre dette forsvinner hvis du ikke bruker den det første året du har anledning til det.

NB! Hvis du bruker Næringsrapport skatt, vil et eventuelt negativt beløp være forhåndsutfylt, slik at dette automatisk blir passet på. Vær likevel oppmerksom på dette.

Se også vår oversikt over fradrag for enkeltpersonforetak.

Eller vår tilsvarende oversikt for aksjeselskap.

Se også

[Guide] Slik leverer du skattemeldingen for ENK

Selvstendig næringsdrivende har frist til 31. mai før de må levere skattemeldingen for ENK (selvangivelsen) elektronisk, men det er mulig å søke om utsettelse helt fram til denne datoen. Næringsrapport skatt er borte som innleveringsmulighet fra og med skatteåret 2021 (innlevering våren 2022) Skatteetaten oppfordrer til at du bruker et regnskapssystem ved innsending av skattemelding…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Fradrag for nystartede bedrifter

Nettopp startet et lite foretak? Du får fradrag, selv om du ikke har noen omsetning å snakke om ennå. La oss si at du starter et foretak i dag, for eksempel et enkeltpersonforetak. Du har planene klare for hvordan du skal nå kundene, og du har kanskje laget et budsjett som viser at omsetningen øker…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Redusert skatt ved fordeling av næringsinntekt

Ektefelle/registrert samboer kan få andel av overskuddet i enkeltpersonforetaket etter arbeidsinnsats. Du betaler aldri ut lønn til ektefelle/registrert partner. Slik fordeling kan gjøre at familien totalt sett får lavere skatt, men her er det feller du må unngå. Det viktigste er at fordelinga må være reell, det vil si at du må sannsynliggjøre at ektefelle/registrert…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Slipp næringsoppgaven ved lav omsetning

Hvis du har driftsinntekt i enkeltpersonforetaket på inntil 50.000 kroner og ikke er momspliktig, kan du ha mulighet til å levere skattemelding uten næringsoppgave. Denne guiden vil bli endret, etter som det kommer ny skattemelding for selvstendig næringsdrivende våren 2022 (for skatteåret 2021) Det er også andre unntak fra denne bestemmelsen (se nedenfor). Denne løsningen…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer