Fradrag for sponsorkostnader

Har bedriften din fått spørsmål om å sponse et idrettslag, et skolekorps eller noe annet i lokalsamfunnet? Om din bedriften får fradrag for sponsorkostnader i regnskapet avhenger av om disse kostnadene har reklameverdi for din bedrift. Dette er et viktig skille, som du må være oppmerksom på. Det som avgjør er om: Formålet ditt har vært…
Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Se også

Fradrag for studiereiser og lignende

Skal du ut og reise for å lære mer eller få påfyll i bedriften din? Da kan du ha muligheten for å få fradrag for reise og opphold. Du kan til og med ha muligheten til å kostnadsføre selve reisen også om du utvider oppholdet med noen fridager. La oss si at du skal på…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag for aviser, tidsskrifter og nyhetstjenester

Hovedregelen er at helt eller delvis fri avis i arbeidsforhold er en privat fordel for eg som er ansatt. Dermed må du skatte av denne fordelen. Dette gjelder også tilgang til digitale nyhetstjenester, som etter hvert dominerer. Det er imidlertid noen unntak og muligheter her. Tjenstlig behov – fradrag for bedriften og skattefritt for deg…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag for faglitteratur i ENK-et

Kjøper du inn faglitteratur som er nødvendig for at du skal kunne følge med i utviklinga innenfor yrket ditt? Da er det stor sannsynlighet for at du kan føre kostnadene til fradrag i regnskapet ditt. Noen unntak er det likevel. Hovedregelen er at du bare får fradrag for faglitteratur som er nødvendig for at du…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag for overtidsmat i aksjeselskapet

Når du har lange arbeidsdager kan ditt AS dekke utgiftene til ett måltid og få fradrag for det. Du som ansatt kan få et skattefritt måltid dekket av bedriften hvis du på grunn av overtid må arbeide minst 10 timer sammenhengende utenfor hjemmet. Viktig: Du kan naturligvis spise maten før du har arbeidet de 10…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag for reklamekostnader

Det er soleklart at du får fradrag for kostnader til reklame knyttet til bedriften din. Det er derimot ingen helt tydelige rammer for hva du får fradrag for, selv om det er ganske innlysende. Skatte-ABC, Skatteetatens omfattende informasjonskilde om skatteregler, gir deg en pekepinn. I Skatte-ABC står det at du får fradrag for alle kostnader…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss