Fradrag for reise- og diettkostnader i aksjeselskapet

Som ansatt i eget AS kan du bruke standardsatser for diett, nattillegg osv. når du er ute og reiser. Hvis du driver enkeltpersonforetak kan du ikke gjøre det. Da må du forholde deg til originalbilag og faktiske utgifter. Tilbake til AS: Vær oppmerksom på at det er forskjell på de skattefrie satsene og statens satser for…
Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Se også

Reise- og diettkostnader som fradrag i enkeltpersonforetak

Hvis du driver ENK har du krav på fradrag for merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet. Du kan ikke bruke standardsatser for diett, nattillegg osv. slik som ansatte kan, men må ha bilag på de faktiske kostnadene. Pass på å få med hvem kostnadene omfatter oghva formålet med reisen har vært. Regnskapet: 7140 (Reisekostnad, ikke oppgavepliktig)Regnskapet:…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Reiseregning eller originalkvitteringer?

Som ansatt i eget AS kan du bruke reiseregning og skattefrie satser, akkurat som andre ansatte. Men er det hensiktsmessig? Vi har en reiseregningsmal for ansatte her på Miniforetak. Den kan du laste ned og bruke. Når du som ansatt er ute og reiser kan du få dekket utgiftene du legger ut for. Forutsetningen er…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Skattefri kjøregodtgjørelse – unngå skattebryderiet

Ansatt i eget AS? Husk skillet mellom skattefri sats for kjøregodtgjørelse og statens sats for kjøregodtgjørelse. Du unngår ekstra administrasjon og bryderi hvis du holder deg til den skattefrie satsen. Det er forskjell på statens generelle sats for kjøregodtgjørelse (4,03 kroner/km i 2021 og 2022), og den skattefrie satsen (3,50 kroner/km i 2021 og 2022).…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag for arbeidstøy

Nei, du får ikke fradrag i regnskapet ditt for klær som er egnet til privat bruk. Hvis du kjøper en ordinær dress eller kjole før du skal holde foredrag, vil dette sannsynligvis ikke gi grunnlag for fradrag i regnskapet. Dette er spørsmål som ofte dukker opp når vi holder kurs om skatt og økonomi for…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Mange bruker feil sats for diett

Skatteetaten melder at de har oppdaget en god del feil bruk av satser og inntektsbeskrivelse for trekkfrie utgiftsgodtgjørelser. Det skriver etaten i nyhetsbrevet for september 2019. De har blant annet oppdaget at «trekkfri ulegitimert nattillegg på innenlandsreiser» blir rapportert som «reise kost med overnatting på hybel, brakke eller privat». Dette er feil, ifølge etaten. De…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss