Fradrag for overtidsmat i aksjeselskapet

Når du har lange arbeidsdager kan ditt AS dekke utgiftene til ett måltid og få fradrag for det. Du som ansatt kan få et skattefritt måltid dekket av bedriften hvis du på grunn av overtid må arbeide minst 10 timer sammenhengende utenfor hjemmet. Viktig: Du kan naturligvis spise maten før du har arbeidet de 10…
Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Se også

Fradrag for overtidsmat i enkeltpersonforetaket

Når du driver egen bedrift har du kanskje også lange arbeidsdager innimellom. Det har tidligere ikke vært gode muligheter for å kostnadsføre mat i slike tilfeller når du driver ENK. Nå har det blitt endringer her, men pass på å holde deg innenfor reglene. Da har du mulighet til å få fradrag for mat du…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag for aviser, tidsskrifter og nyhetstjenester

Hovedregelen er at helt eller delvis fri avis i arbeidsforhold er en privat fordel for eg som er ansatt. Dermed må du skatte av denne fordelen. Dette gjelder også tilgang til digitale nyhetstjenester, som etter hvert dominerer. Det er imidlertid noen unntak og muligheter her. Tjenstlig behov – fradrag for bedriften og skattefritt for deg…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Julebord i enkeltpersonforetaket

Du kan glemme å få fradrag for julebord i enkeltpersonforetaket hvis du ikke har ansatte. Det er mye vitsing om julebord i enkeltpersonforetaket, og du kan for all del gjennomføre det. Hvis du skal kunne fradragsføre det i regnskapet, må du ha ansatte. Og husk: Du er aldri ansatt i ditt eget ENK. Det er…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Reiseregning eller originalkvitteringer?

Som ansatt i eget AS kan du bruke reiseregning og skattefrie satser, akkurat som andre ansatte. Men er det hensiktsmessig? Vi har en reiseregningsmal for ansatte her på Miniforetak. Den kan du laste ned og bruke. Når du som ansatt er ute og reiser kan du få dekket utgiftene du legger ut for. Forutsetningen er…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag for EK-tjenester i aksjeselskapet

Bruker du penger på mobiltelefon, bredbånd, mobildata og lignende EK-tjenester (EK= elektronisk kommunikasjon) i aksjeselskapet? Da har du rett på fradrag, selv om du bruker tjenestene privat. Bruker du tjenestene privat, blir du skattlagt ut fra et fast tillegg i lønna di. Tillegget er det samme uansett hvor mange av disse tjenestene du bruker. Eksempler…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss