Fradrag for medlemskontingent i organisasjon

Som lønnsmottaker kan du få fradrag for medlemskontingenten i en yrkes- eller fagorganisasjon. Også aksjeselskapet kan få fradrag. Som lønnsmottaker har du rett på fradrag for fagforeningskontingent du har betalt i løpet av året. Dette gjelder for alle yrkesaktive lønnstakere som har blitt trukket via lønnsslipp for fagforeningskontingent til arbeidstakerorganisasjon,betalt fagforeningskontingent direkte til arbeidstakerorganisasjonen. eller…
Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Se også

Fradrag for medlemskontingent yrkes- eller næringsorganisasjon

Er du medlem i en yrkes- eller næringsorganisasjon? Da kan du få fradrag for medlemskontingenten også om du driver et enkeltpersonforetak. Viktig: Du får ikke fradrag dersom du samtidig krever fradrag for kontingent til en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon (hvis du for eksempel har en lønnet jobb i tillegg til ENK-et). Her er premissene for å få…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag for EK-tjenester i aksjeselskapet

Bruker du penger på mobiltelefon, bredbånd, mobildata og lignende EK-tjenester (EK= elektronisk kommunikasjon) i aksjeselskapet? Da har du rett på fradrag, selv om du bruker tjenestene privat. Bruker du tjenestene privat, blir du skattlagt ut fra et fast tillegg i lønna di. Tillegget er det samme uansett hvor mange av disse tjenestene du bruker. Eksempler…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

Ditt ENK eller AS kan kreve fradrag for pengegaver gitt til godkjente frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn. NB! Gaven må utgjøre til sammen minst 500 kroner til den enkelte organisasjon i løpet av året. De siste årene har summen du kan gi og få fradrag for blitt økt kraftig, men fra 2021 til 2022 er beløpet…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Julebord i enkeltpersonforetaket

Du kan glemme å få fradrag for julebord i enkeltpersonforetaket hvis du ikke har ansatte. Det er mye vitsing om julebord i enkeltpersonforetaket, og du kan for all del gjennomføre det. Hvis du skal kunne fradragsføre det i regnskapet, må du ha ansatte. Og husk: Du er aldri ansatt i ditt eget ENK. Det er…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag og skatteplikt for forsikring

Har du gruppelivsforsikring (uførhet og død) og/eller ulykkesforsikring via aksjeselskapets regnskap? Dette er skattepliktig for deg som ansatt (for eksempel i eget AS), og gir fradrag for aksjeselskapet. Det er altså viktig å være klar over når det er skatteplikt og ikke på forsikring. Nedenfor ser du to eksempler på forsikringer som ikke er skattepliktige…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss