Fradrag for kurs og utdanning i AS

Du kan få fradrag for kurs og opplæring i AS-ets regnskap, men her er det både gråsoner og klare grenser. Det er nemlig ikke fritt fram. Skillet går i hovedsak på om det er ajourhold og vedlikehold av kunnskapen, eller om det er grunnutdanning, videreutdanning eller spesialisering du gyver løs på. Du kan få fradrag…
Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Se også

Fradrag for kurs og utdanning i ENK-et

Du kan få fradrag for kurs og utdanning i ENK-et ditt, men også her er det regler du må være klar over. Det er nemlig ikke fritt fram. Skillet går i hovedsak på om det er ajourhold og vedlikehold av kunnskapen, eller om det er grunnutdanning, videreutdanning eller spesialisering du gyver løs på. Her er…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag for faglitteratur i ENK-et

Kjøper du inn faglitteratur som er nødvendig for at du skal kunne følge med i utviklinga innenfor yrket ditt? Da er det stor sannsynlighet for at du kan føre kostnadene til fradrag i regnskapet ditt. Noen unntak er det likevel. Hovedregelen er at du bare får fradrag for faglitteratur som er nødvendig for at du…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag og skatteplikt for forsikring

Har du gruppelivsforsikring (uførhet og død) og/eller ulykkesforsikring via aksjeselskapets regnskap? Dette er skattepliktig for deg som ansatt (for eksempel i eget AS), og gir fradrag for aksjeselskapet. Det er altså viktig å være klar over når det er skatteplikt og ikke på forsikring. Nedenfor ser du to eksempler på forsikringer som ikke er skattepliktige…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag når du spanderer lunsj i aksjeselskapet

Det finnes ikke gratis lunsj, sier et ordtak, men du kan få fradrag i regnskapet ditt når du spanderer lunsj på en forretningsforbindelse. Dette gjelder nemlig forretningsforbindelser, deg selv, eventuelt andre ansatte og styreleder. Det er klare grenser for hvor mye du kan spandere for og hva som må stå på bilaget/kvitteringa for at du…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag for studiereiser og lignende

Skal du ut og reise for å lære mer eller få påfyll i bedriften din? Da kan du ha muligheten for å få fradrag for reise og opphold. Du kan til og med ha muligheten til å kostnadsføre selve reisen også om du utvider oppholdet med noen fridager. La oss si at du skal på…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss