Fradrag for frivillig pensjonssparing i aksjeselskap

Er ditt AS utenfor ordningen med obligatorisk tjenestepensjon (OTP)? Da kan du som ansatt i eget AS su kan spare en andel av din personinntekt – og få fradrag for det. Dette er en ordning som ble etablert i forbindelse med at OTP innført for noen år siden. Du kan lese mer om ordningen her,…
Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Se også

Fradrag for frivillig pensjonssparing i enkeltpersonforetak

De aller minste bedriftene har ikke plikt til å ha en obligatorisk tjenestepensjon (OTP), men det finnes en frivillig ordning. Her får du den korte forklaringen om mulighetene. Anbefaler deg også å sjekke guiden Ekstra pensjonssparing med skattefradrag, der du lærer mer om denne ordningen. Dette er ordningen Du kan fra inntektsåret 2023 spare inntil…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Julebord i enkeltpersonforetaket

Du kan glemme å få fradrag for julebord i enkeltpersonforetaket hvis du ikke har ansatte. Det er mye vitsing om julebord i enkeltpersonforetaket, og du kan for all del gjennomføre det. Hvis du skal kunne fradragsføre det i regnskapet, må du ha ansatte. Og husk: Du er aldri ansatt i ditt eget ENK. Det er…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Fradrag for kurs og utdanning i AS

Du kan få fradrag for kurs og opplæring i AS-ets regnskap, men her er det både gråsoner og klare grenser. Det er nemlig ikke fritt fram. Skillet går i hovedsak på om det er ajourhold og vedlikehold av kunnskapen, eller om det er grunnutdanning, videreutdanning eller spesialisering du gyver løs på. Du kan få fradrag…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Over 20 fradrag for aksjeselskap

Sjekk vår store oversikt over fradrag for aksjeselskap – spar tusenvis av skattekroner. Vår fradragsguide oppdateres og utvikles jevnlig. I denne artikkelen tar vi for oss aktuelle fradrag for de minste aksjeselskapene. Vi hopper over de helt åpenbare, og setter søkelyset på de fradragene du står i fare for å gå glipp av. Det er…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss