Foreslår mer forenkling for næringslivet

Mann i sofa med laptop på fanget. Illustrasjon til bloggpost om forenkling for næringslivet.

Sist oppdatert 18.03.2023

Forenkling: Revisorforeningen har sendt ei liste med forenklingsforslag til næringsministeren. Jeg har sett på dem, plukket ut og kommentert noen av forslagene som er aktuelle for de minste bedriftene.

Revisorforeningen er verdt å lytte til. De har stor kompetanse, og får ofte gjennomslag for sine synspunkter.

Regelverket for næringslivet er stadig i endring, og dette er noe av det vi følger med på i Miniforetak.

Vi er mest opptatt av hva som faktisk er det gjeldende regelverket akkurat nå for enkeltpersonforetak og små aksjeselskap, men vi ser også gjerne på forslagene til forenkling.

Her er noe av forslagene fra Revisorforeningen, med mine kommentarer:

Avvikende regnskapsår

Revisorforeningen viser til Sverige, der bedriftene kan velge alle måneder i året som tidspunkt for avslutning av regnskapet.

Etter som mange bedrifter har ulike årssykluser, og at det er greit å ta regnskapsavslutningen (PLUSS) på et tidspunkt hvor aktiviteten er lav, kan det like gjerne være i slutten av oktober eller april – i stedet for 31. desember.

Min kommentar: Dette burde være mulig. Som Revisorforeningen også viser til, bør det ikke være noen teknologiske hindringer for dette i dag.

Eksempel: Du driver en virksomhet som inkluderer vinterlige aktiviteter, der du har 80 prosent av din omsetning i månedene november til april. Da vil det være naturlig for deg å ha regnskapsavslutning for eksempel 31. mai.

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Beløpsgrensen for registrering i merverdiavgiftsregisteret

Foreningen foreslår at beløpsgrensen for registrering i merverdiavgiftsregisteret (PLUSS) fjernes, blant annet fordi den kompliserer oppstarten for bedrifter som selger mva-pliktige varer og/eller tjenester. Hvis beløpsgrensen ikke fjernes, foreslår foreningen at den økes betraktelig.

Min kommentar: Dette er et godt forslag, som vil forenkle prosessen for den som starter en bedrift som skal selge mva-pliktige varer og/eller tjenester.

Eksempel på hvordan det er i dag: Du starter en bedrift, og selger mva-pliktige tjenester. Regelen slik at du ikke har lov til å fakturere med moms før du har passert grensa på 50.000 kroner i mva-pliktig omsetning i løpet av de siste 365 dagene (det er mulig å forhåndsregistrere, etter bestemte regler).

Når du passerer, må du også passe på at du gjør alt i riktig rekkefølge.

Forenkling av godtgjørelser

Revisorforeningen foreslår å oppheve muligheten til å utbetale (delvis) skattefrie godtgjørelser etter sats, og at alt baseres på faktiske kostnader og utlegg.

Foreningen viser også til at reglene har blitt mer kompliserte, fordi satsene for godtgjørelser er forskjellig fra den skattefrie delen av dem.

Min kommentar: Et slikt forslag innebærer at enkeltpersonforetak og aksjeselskap sidestilles. For ENK er det allerede slik at du må ha bilag på alt av reiser, overnatting og diett.

For deg som er ansatt i eget AS og skriver reiseregning, kan det for deg personlig være et dårlig forslag, fordi du da går glipp av skattefri godtgjørelse som kan være høyere enn de faktiske kostnadene.

Eksempel: Du reiser for aksjeselskapet ditt, og mottar godtgjørelse fra selskapet for overnatting hos slekt og venner, selv om du ikke betaler noe til dem. Denne muligheten vil forsvinne hvis dette forslaget blir en realitet.

Lån fra eget aksjeselskap

Revisorforeningen mener at lån fra selskap til aksjonær ikke skal være tillatt.

Min kommentar: Reglene på dette området er strammet inn betraktelig de siste årene, og det er få unntak. Hovedunntaket er kreditt under 100.000 kroner som betales tilbake innen 60 dager etter at den ble gitt.

Jeg oppfatter det slik at Revisorforeningen mener at kravet om 60 dagers tilbakebetalingsfrist bør fjernes hvis regelen ellers opprettholdes.

Les også Vær på vakt hvis du låner penger fra eget aksjeselskap (PLUSS).

Skattetrekkskonto

I dag er du som arbeidsgiver pliktig til å opprette en egen skattetrekkskonto i forbindelse med utbetaling av lønn. Revisorforeningen mener at skattetrekket bør kunne overføres direkte til skatteoppkreveren samtidig som du betaler ut lønn.

Min kommentar: Dette er et meget godt forslag for alle bedrifter med skattetrekkskonto. Bankene er sannsynligvis de eneste som vil kjempe med nebb og klør imot. Det er de som har gevinsten av at skattetrekket låses til en egen bankkonto i lang tid.

Forenkling av representasjon

Revisorforeningen mener at beløpsgrensa for hva du får fradrag for når du spanderer mat og drikke på forretningsforbindelser er for lav, og at det er et problem at satsen blir fastsatt i ettertid. De vil ha grensa opp, og at den fastsettes før året starter.

Min kommentar: I mange små virksomheter er beløpsgrensa (468 kr/person) etter mitt syn tilstrekkelig. Den store utfordringen er at du i inneværende år faktisk ikke vet hva som er den gjeldende grensa.

Den blir fastsatt først på slutten av året. Dette bør det definitivt være mulig å gjøre noe med.

Les også (PLUSS):

Fradrag for enkeltpersonforetak – stor oversikt

Fradrag for aksjeselskap – stor oversikt

Forenkling av krav til salgsdokumentet

Revisorforeningen foreslår å oppheve kravet om at salgsdokumentet (ofte en faktura) som hovedregel skal lages av selger.

De foreslår at kjøper får en generell anledning til å gjøre dette for egne kjøp, hvis du som kjøper sitter på «hele eller deler av materialet for beregning av omfang, vekt, kvalitet eller lignende som grunnlag for utbetaling av provisjon eller annet vederlag til selgeren.»

Min kommentar: Dette er ikke aktuelt for alle, men hvis du for eksempel selger en tjeneste og har såkalte «affiliates» (som får provisjon for å selge din tjeneste), vil det etter Revisforeningens forslag ikke være nødvendig at din affiliate sender faktura.

Da kan heller du utstede dokumentasjonen og betale ut til din affiliate.

Ingen konto hos Miniforetak ennå? Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

[Guide] Det du trenger å vite om merverdiavgift

Sist oppdatert 14.02.2023 Moms er kortversjonen av merverdiavgift, offisielt forkortet med mva. Her er det mest grunnleggende om momsreglene, og hvordan du blir registrert i Merverdiavgiftsregisteret, der det fra 2021 kom en ny og enklere registreringsløsning. Jeg testet registreringsløsningen for DrivBedre AS, et e-bokforlag jeg startet høsten 2021. Førsteinntrykket er at denne løsningen innbærer små…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Regelendringer og nye regler

Sist oppdatert 21.02.2023 Her samler vi det vi kjenner til av nye regler for næringslivet som er vedtatt og under planlegging. Vi har gjort lete- og sorteringsjobben for deg, og har valgt ut det viktigste for de fleste småbedriftene. Du finner de ferskeste endringene først, og kan lese deg «tilbake i tid». Vi tenker alltid…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer