For deg som har ansatte: Foreslår pensjon fra første dag og krone

Kokk, som illustrasjon på pensjon fra første krone

Sist oppdatert 18.03.2023

Stortinget har vedtatt å be regjeringen om å fremme lovforslag om at ansatte skal få pensjon fra første krone og dag fra 2023.

Målet er å innføre ordningen fra 1. januar 2023, med midlertidige kompensasjonsordninger og overgangsordninger for arbeidsgiversida.

«…som gjør at pensjon fra første krone kan innføres over noe tid, for eksempel 3 år etter virkningstidspunktet», som finansdepartementet skriver i ei pressemelding.

Dette blir en dyrere ordning for arbeidsgiverne, og en bedre ordning for arbeidstakerne.

Her kan du lese høringsbrev, høringsnotat og høringssvar.

Ingen konto hos Miniforetak ennå? Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

[Guide] Regelendringer og nye regler

Sist oppdatert 21.02.2023 Her samler vi det vi kjenner til av nye regler for næringslivet som er vedtatt og under planlegging. Vi har gjort lete- og sorteringsjobben for deg, og har valgt ut det viktigste for de fleste småbedriftene. Du finner de ferskeste endringene først, og kan lese deg «tilbake i tid». Vi tenker alltid…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

[Guide] Ekstra pensjonssparing med skattefradrag

Sist oppdatert 22.02.2023 Du kan kutte skatt og spare ekstra til pensjon som selvstendig næringsdrivende eller ansatt i eget AS gjennom frivillig pensjonssparing. Men er det lurt? Banker og forsikringsselskaper vil gjerne at du plasserer dine pensjonssparekroner hos dem, men du bør tenke deg om. Gjennom denne guiden får du hjelp til akkurat det. Du…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Skepsis til én sats for merverdiavgift

Sist oppdatert 12.05.2022 Et ekspertutvalg foreslår at vi gradvis går fra flere mva-satser til én: 25 prosent. Forslaget møter motstand. Ekspertutvalget som i mai overleverte sitt forslag til finansminister Siv Jensen møter motbør. Forslaget fra ekspertutvalget er i korte trekk slik: Avvikle den reduserte satsen for matvarer.Innføre mva med lav sats (12 prosent) for varer…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer