For deg som har ansatte: Foreslår pensjon fra første dag og krone

Kokk, som illustrasjon på pensjon fra første krone

Stortinget har vedtatt å be regjeringen om å fremme lovforslag om at ansatte skal få pensjon fra første krone og dag fra 2023.

Målet er å innføre ordningen fra 1. januar 2023, med midlertidige kompensasjonsordninger og overgangsordninger for arbeidsgiversida.

«…som gjør at pensjon fra første krone kan innføres over noe tid, for eksempel 3 år etter virkningstidspunktet», som finansdepartementet skriver i ei pressemelding.

Dette blir en dyrere ordning for arbeidsgiverne, og en bedre ordning for arbeidstakerne.

Her kan du lese høringsbrev, høringsnotat og høringssvar.

Se også

Fradrag for frivillig pensjonssparing i enkeltpersonforetak

De aller minste bedriftene har ikke plikt til å ha en obligatorisk tjenestepensjon (OTP), men det finnes en frivillig ordning. Her får du den korte forklaringen om mulighetene. Anbefaler deg også å sjekke guiden Ekstra pensjonssparing med skattefradrag, der du lærer mer om denne ordningen. Dette er ordningen Du kan fra inntektsåret 2023 spare inntil…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Skepsis til én sats for merverdiavgift

Et ekspertutvalg foreslår at vi gradvis går fra flere mva-satser til én: 25 prosent. Forslaget møter motstand. Ekspertutvalget som i mai overleverte sitt forslag til finansminister Siv Jensen møter motbør. Forslaget fra ekspertutvalget er i korte trekk slik: Avvikle den reduserte satsen for matvarer.Innføre mva med lav sats (12 prosent) for varer og tjenester med…

Dette innholdet får du tilgang til som plussmedlem: Miniforetak pluss

Kommentarer