Bedrifter: Nesten 3 av 4 er borte fem år etter etablering

lyspære som illustrasjon på nye bedrifter som forsvinner i løpet av de første fem årene etter etablering.

Så var den her igjen, statistikken over hvor mange nyetablerte bedrifter som overlever de første fem årene.

Den er ikke munter lesning i år, heller, dessverre.

For noen dager siden slapp Statistisk sentralbyrå (Ssb) statistikken over hvor mange av bedriftene som ble startet i 2011 som fortsatt var aktive i 2016.

Tallene er litt mer nedslående enn sist. Bare 27 prosent av bedriftene som ble startet i 2011 var aktive fem år senere. Forrige gang stoppet tallet på 28 prosent.

52 av 100 bedrifter borte det første året

Hvis vi går dypere inn i tallene finner vi blant annet dette:

  • Hele 52 prosent av alle nystartede bedrifter var ute av bildet allerede etter det første året.
  • Etter 3 år var 64 prosent borte.
  • Etter 4 år var 68 prosent borte, og
  • etter 5 år var 73 prosent av de som startet opp i 2011 avviklet, gått konkurs eller blitt inaktive av andre årsaker.

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Verst for enkeltpersonforetakene

Det er enkelt å starte et enkeltpersonforetak. Likevel regner jeg med at du som registrerte et ENK også hadde en ambisjon om å lykkes med næringsvirksomheten. En ambisjon om å få til et eller annet.

Da er det trist å se at hele 61,5 prosent av de 29.042 ENK-ene som ble startet i 2011 var borte etter ett år.

Det er 17.860 foretak, det, borte vekk ett år etter oppstart. I tillegg ble 4 prosent av ENK-ene oppfattet som sovende.

Hvis vi fordeler de frafalne over året, betyr det at nesten 50 av ENK-ene etablert i 2011 ble avsluttet hver eneste av årets 365 dager i 2012.

Hvorfor starte en bedrift?

Dette får meg til å fundere på om det stort sett er slik at de som starter bedrifter tenker godt nok gjennom hva det innebærer å drive en næringsvirksomhet.

Det er enkelt å starte, men krevende å drive og få inntjening. Mange etablerere jeg har møtt har fortalt at det er så mye å tenke på og forholde seg til.

Det er nettopp dette som er min kjepphest og motivasjon for å drive opplæring for de minste bedriftene: Ønsket om å bidra til at flere lykkes

Jeg mener absolutt ikke at det bør bli vanskeligere å starte. Det som er viktig, er at flere ser at det er stor forskjell på å være lønnsmottaker hos andre og å lønne seg selv.

Guider til oppstart av aksjeselskap og registrering av enkeltpersonforetak ligger åpent hos oss. Ta dem gjerne i bruk hvis du skal starte en bedrift.

Aksjeselskapene overlever i større grad

Ikke uventet: En større andel av aksjeselskapene overlevde de første fem årene. Likevel var 30 prosent de knapt 13.000 AS-ene som ble startet i 2011 borte etter et år.

Etter fem år var halvparten fortsatt i aktivitet. Det betyr likevel at 6500 var ute av drift. Jeg tror færre hadde forsvunnet med en mer solid kunnskapsbase i bunnen.

NUF ble mindre aktuelt

Antall nyetablerte norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) har gått kraftig ned. I 2015 ble det startet rundt tusen slike i Norge, mens tallet i 2011 var såpass høyt som 3375 nye NUF. Fem år senere var 90 prosent av dem borte Dette betyr at bare 338 av dem fortsatt var aktive.

I forbindelse med forenklingene i aksjeloven, blant annet med redusert krav til aksjekapital, var det helt sikkert noen av dem som ble omdannet til AS. Likevel: Frafallet er formidabelt.

Ansvarlig selskap

Ansvarlig selskap (ANS) og varianten Delt ansvar (DA) startes det svært få av, at jeg bare nevner at frafallet er stort også blant disse.

I 2015 ble det startet bare rundt 700 ANS og DA til sammen, så antallet er kraftig redusert de siste årene.

Ønsket om å lykkes

Nesten 10 av 10 etablerere/gründere starter ENK eller AS. Uansett hva du starter, er mitt ønske at du skal lykkes. Da må du ha vilje til og ønske om å tilegne deg den kunnskapen som er nødvendig for at du skal nå målet, og ikke havne på de «øde bedriftsmarkeder».

Samtidig: Det er naturligvis ikke sikkert at du lykkes uansett. Det kan være mange grunner til det, og du har ingen grunn til å skjemmes hvis du satser, gjør det som skal til og likevel mislykkes.

Hvis du ikke er gira nok på å lykkes, og villig nok til å skaffe kunnskapen som trengs, kan det være like greit å droppe etableringa.

Opprett konto her – og få en kortfattet sammenligning av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Se også

Kommentarer