Etternavnet i enkeltmannsforetak: Må være med

Grafisk illustrasjon som viser at etternavnet i enkeltmannsforetak må være med i foretaksnavnet.

Du står ikke helt fritt til å velge navn, og må ha med etternavnet i enkeltmannsforetak.

Hele navnet må stå på alle offisielle dokumenter, men du kan kutte ut etternavnet i markedsføringssammenheng.

Navnet på foretaket ditt må i utgangspunktet inneholde minst tre bokstaver fra det norske alfabetet.
I et enkeltpersonforetak er du forpliktet til å ha med ditt (innehaverens) slektsnavn i foretaksnavnet, for eksempel

  • Pedersens Snekkeri,
  • Reklamehuset Olsen eller
  • Hansens Rørleggeri.
  • Teksthuset Stavrum (som er navnet på mitt eget ENK).

Du kan, som nevnt tidligere, bruke en del av navnet i markedsføringssammenheng.

Eksempel: Ditt enkeltpersonforetak heter offisielt Telneset Optikk Hansen. Da kan du bruke Telneset Optikk i markedsføringssamenheng.

Vurderer du å starte et enkeltpersonforetak?

Slik starter og registrerer du et enkeltmannsforetak.

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Kan bruke bare etternavnet i enkeltmannsforetak

Du kan også bruke kun etternavnet i enkeltmannsforetak, altså ditt eget slektsnavn: Jensen, Nilsen, Fredriksen eller hva du nå heter.

Bruker du ditt eget slektsnavn som foretaksnavn, er det også unntak fra kravet om minst tre bokstaver i navnet. Så hvis du heter Li, Mo eller Ås kan du fortsatt bruke navnet som foretaksnavn.

NB! Du kan ikke ta med andre personnavn enn ditt eget.

NB! Du kan bruke for eksempel bare Reklamehuset i markedsføringssammenheng, selv om det offisielle navnet er Reklamehuset Olsen.

Det heter offisielt enkeltpersonforetak

Begrepet enkeltmannsforetak forsvant offisielt i 2004, og alle offentlige instanser bruker betegnelsen enkeltpersonforetak.

Et annet begrep som dekker denne personlige måten å drive virksomhet på, er selvstendig næringsdrivend. Eller personlig næringsdrivende, som en del bruker.

Endringene i foretaksnavneloven trådte i kraft i 2004, og innebar blant annet at

  • «firma» ble endret til «foretaksnavn»,
  • og at «enkeltmannsforetak» ble endret til det kjønnsnøytrale «enkeltpersonforetak».

Men, som du sikkert legger merke til: Selv om det har gått mer enn 15 siden betegnelsen ble endret, er det fortsatt mange som bruker begrepet enkeltmannsforetak.

Se også

Kommentarer