Aksjeselskap – slik kommer du i gang med bedriften

Få hjelp til å komme i gang med et aksjeselskap (Ill.foto: yayimages.com).

Slik starter du et aksjeselskap (AS). Få den store oversikten over hvordan du kommer i gang med bedriften, og hvilke muligheter du har.

Flere endringer i regelverket har gjort det lettere å starte og drive aksjeselskap. Blant annet er kravet til aksjekapital redusert.

Du kan nå også i større grad styre bedriften selv. Eksempler:

  • Du kan være både daglig leder og eneste styremedlem.
  • Du kan velge å være styremedlem (-leder) og ikke ha noen daglig leder.

Det er fortsatt strengere formelle krav til et aksjeselskap enn til et ENK.

Slik avgjør du valget – ENK eller AS. (Miniforetak GRATIS)

Hva som lønner seg mest av enkeltpersonforetak og aksjeselskap. (Miniforetak GRATIS)

Hva du må og bør gjøre når du starter aksjeselskap

Her er rekkefølgen på det du må gjøre hvis du skal starte et aksjeselskap:

  1. Lag vedtekter for ditt aksjeselskap.
  2. Utarbeid stiftelsesdokument for aksjeselskapet.
  3. Registrer i Foretaksregisteret før virksomhetsstart.
  4. Tenk på likviditeten fra første dag. (Dette bør du gjøre.)

NB! Registrer deg som gratismedlem hos oss, og les en mer detaljert veiledning.

Det finnes også ulike aktører som kan hjelpe deg med etablering av aksjeselskap, hvis du ikke ønsker å ta den praktiske jobben selv.

Omdanning av ENK og NUF til aksjeselskap

Mange enkeltpersonforetak kan skattefritt omdanne ENK-et til AS. Det stilles en del krav hvis du skal gjøre det.

Et alternativ kan være å beholde ENK-et som det er, og stifte et AS i tillegg. Eventuelt legge ned ENK-et og starte AS.

Les også om muligheten for skattefri fusjon mellom NUF og aksjeselskap.

Viktige lenker for aksjeselskap

Det er flere offentlige nettsteder som er viktige for deg som driver aksjeselskap. Nedenfor har vi listet opp noen av de mest sentrale.

Inne i Miniforetak PLUSS viser vi veien inn til sentrale deler av lov- og regelverk. Det som er aller viktigst for deg som driver en liten bedrift, enten det er et aksjeselskap, enkeltpersonforetak eller en annen type foretak.