Aksjeselskap – slik kommer du i gang

Få hjelp til å komme i gang med et aksjeselskap (Ill.foto: yayimages.com).

Slik starter du et aksjeselskap (AS). Få den store oversikten.

Flere endringer i regelverket har gjort det lettere å starte og drive aksjeselskap. Blant annet er kravet til aksjekapital redusert.

Du kan nå også i større grad styre bedriften selv. Eksempler:

  • Du kan være både daglig leder og eneste styremedlem.
  • Du kan velge å være styremedlem (-leder) og ikke ha noen daglig leder.

Det er fortsatt strengere formelle krav til et aksjeselskap enn til et ENK.

Slik avgjør du valget – ENK eller AS.

Hva som lønner seg mest av enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Hva du må og bør gjøre når du starter aksjeselskap

Her er rekkefølgen på det du må gjøre hvis du skal starte et aksjeselskap:

  1. Lag vedtekter for ditt aksjeselskap.
  2. Utarbeid stiftelsesdokument for aksjeselskapet.
  3. Registrer i Foretaksregisteret før virksomhetsstart.
  4. Tenk på likviditeten fra første dag. (Dette bør du gjøre.)

NB! Som gratismedlem kan du lese en mer detaljert veiledning til hvert enkelt av de fire punktene ovenfor.

Det finnes også ulike aktører som kan hjelpe deg med etablering av aksjeselskap, hvis du ikke ønsker å ta den praktiske jobben selv.

Omdanning av ENK og NUF til aksjeselskap

Mange enkeltpersonforetak kan skattefritt omdanne ENK-et til AS. Det stilles en del krav hvis du skal gjøre det.

Et alternativ kan være å beholde ENK-et som det er, og stifte et AS i tillegg. Eventuelt legge ned ENK-et og starte AS.

Les også om muligheten for skattefri fusjon mellom NUF og aksjeselskap.